русский english
Методика експрес-оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі
2017-12-26
Активний до:
2018-12-27
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику експрес-оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. Експрес-оцінка проводиться за даними бухгалтерської i статистичної звітності з метою оперативної, наочної i простої оцінки рівня ефективності підприємницької діяльності суб'єкта господарювання та відображає розвиток його ефективності в динаміці з урахуванням галузевої специфіки. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні
Опис пропозиції:
Методика експрес-оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі базується на формалізованому нормуванні показників з урахуванням кількісного діапазону можливих значень та передбачає проведення процедури зонування на основі векторної матриці, квадранти якої характеризують рівень ефективності за критеріями прибутковості та відповідності.
Інновації і переваги пропозиції:
Розроблена методика експрес-оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі: може бути адаптована до оцінювання будь-якої системи показників завдяки універсальності представленого підходу до нормування показників оцінки; дозволяє кількісно визначити рівень ефективності підприємницької діяльності в межах основної конкурентної групи за рахунок обґрунтованих кількісних діапазонів значень; дозволяє в динаміці визначити траєкторію зміни рівня ефективності підприємницької діяльності, і відповідно результатів ефективності управління суб'єктом підприємництва, та сформулювати основні заходи щодо покращення його конкурентних позицій.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Алгоритм експрес-оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі передбачає оцінку за такими критеріями та відповідними статичними/динамічними показниками: 1) прибутковість – приріст чистого прибутку на 1 м2 торговельної площі; індекс товарообігу на 1 м2 торговельної площі; показники рентабельності товарообігу, трудових ресурсів, витрат на збут, власного капіталу; коефіцієнти автономії, покриття; 2) відповідність – індекс співвідношення асортиментних позицій до зміни товарообігу, коефіцієнт глибини асортименту за ціною, коефіцієнт задоволеності споживачів, рівень клієнтоорієнтованості підприємства, коефіцієнт повноти наданих послуг.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для оцінки прибутковості та відповідності суб'єктів підприємницької діяльності.
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.