русский english
Графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі
2017-12-26
Активний до:
2018-12-27
Анотація пропозиції:
Внз в м. Харків пропонує графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити інтенсивність впливу обраних чинників зовнішнього середовища на ефективність підприємницької діяльності в торгівлі в динаміці, визначити проблеми та запропонувати заходи з подолання негативного впливу чинників.
Опис пропозиції:
Графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі передбачає побудову багатокутника, кількість вершин якого відповідає кількості визначених чинників, а радіус – інтенсивності їх впливу, що визначається за допомогою показників еластичності факторів регресійної моделі.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання графоаналітичного методу оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгі¬влі дозволяє виявити як загальну інтенсивність впливу сукупності факторів зовнішнього середовища, так і кожного окремо. Перевагами даної пропозиції є: простота застосування та обґрунтованість кількісних значень інтенсивності впливу, що приводять до однозначності економічної інтерпретації отриманих результатів; універсальність представленого методичного інструментарію дозволяє адаптувати його до оцінювання будь-якої системи чинників.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологія оцінки інтенсивності впливу чинників зовнішнього середовища на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі передбачає послідовне виконання таких етапів: 1) визначення зовнішніх чинників впливу на підприємницьку діяльність; 2) формування бази даних оцінки; 3) проведення кореляційного аналізу; 4) проведення кореляційно-регресійного аналізу та побудова багатофакторної моделі; 5) оцінка параметрів моделі; 6) оцінка інтенсивності рівня впливу окремих чинників на результативний показник; 7) оцінка загальної інтенсивності впливу чинників на результативний показник; 8) інтерпретація отриманих результатів.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для оцінки ділової активності, прибутковості, конкурентоспроможності суб'єктів підприємницької діяльності
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.