русский english
Методика розробки факторної моделі розвитку споживчого ринку
2017-12-12
Активний до:
2018-12-13
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику розробки факторної моделі розвитку споживчого ринку. Запропонована модель може бути корисною для фінансових аналітиків при дослідженні впливу факторів та розробки програми розвитку споживчого ринку як на регіональному, так і державному рівнях. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методичні рекомендації з розробки комплексної факторної моделі розвитку споживчого ринку на основі розрахунків математичної функції формування переваг споживача та попиту на продукцію дозволяють здійснити комплексну оцінку впливу факторів на споживчий ринок і оцінити його стан на різних рівнях. Узагальнення основних характеристик споживчого ринку дають можливість оцінити вплив на його розвиток факторів зовнішнього середовища, які формують клієнтоорієнтовану модель споживчого ринку.
Інновації і переваги пропозиції:
Перевагою запропонованої методики розробки факторної моделі розвитку споживчого ринку є її комплексність та інтегрований характер. Запропонована методика відрізняється від існуючих механізмом визначення факторів розвитку споживчого ринку та спрямована на підвищення рівня стратегічного управління підприємством та забезпечення реалізації його цілей.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для розробки факторної моделі розвитку споживчого ринку
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.