русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія (метод та пристрій) експрес-визначення теплоти згорання природного газу
2011-04-21
Друк
Активний до:
2012-04-21
Анотація пропозиції:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу розробив метод визначення основного показника якості природного газу – теплоти згорання без визначення повного компонентного складу газу - шляхом визначення декількох показників (швидкості поширення звуку в газі та вмісту діоксину вуглецю).
Напрямок застосування технології «Транспорт та зберігання нафти і газу».
Автор шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Опис пропозиції:
Визначення теплоти згоряння виконують двома методами: розрахунковим методом (за компонентним вмістом природного газу, який визначають шляхом газової хроматографії) та експериментальним методом (за допомогою водяного калориметра). Ці методи визначення мають ряд недоліків, основними з яких є висока ціна обладнання для проведення контролю, неможливість визначення теплоти згоряння газу безперервно в режимі реального часу безпосередньо у споживача.
На підставі кореляційного аналізу показників якості природного газу доведено, що теплота згоряння природного газу є функцією таких параметрів як швидкість поширення звуку в природному газі і вмісту діоксиду вуглецю.
Тому були розроблені новий метод і пристрій для визначення теплоти згоряння природного газу, який враховує зміст не тільки горючих компонентів у природному газі, а також і зміст і негорючих компонентів.
На підставі нового методу розроблено пристрій, що дозволяє швидко (до 5-ти хвилин) проводити визначення теплоти згоряння природного газу. Також пристрій може працювати безперервно (в режимі реального часу) як в лабораторних, так і в польових умовах.
Розроблений пристрій експрес визначення теплоти згоряння природного газу пройшло успішну промислову апробацію на більш ніж 20 газо-розподільчих станціях.
Інновації і переваги пропозиції:
Eкспрес метод дозволяє визначати теплоту згоряння природного газу без визначення повного компонентного складу газу (як у методі газової хроматографії), а також без спалювання проби газу (як в калориметричному методі). Метод може застосовуватися не тільки на газотранспортних підприємствах, а також у споживачів газу, наприклад, в металургійному комплексі, де необхідно проводити постійний контроль температурного режиму виплавки металу. Визначення теплоти згоряння природного газу новим методом дозволяє істотно скоротити час дослідження, а також фінансові витрати на його проведення. З його допомогою можна проводити безперервне визначення теплоти згоряння газу не тільки в лабораторних умовах, але й у споживача.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Результати кореляційного аналізу вказали загалом на те, що теплота згорання газу є нелінійною функцією комплексу таких параметрів як швидкість поширення звуку в газі, вміст азоту та діоксину вуглецю. Для перевіряння методу було застосовано штучні нейронні мережі (ШНМ). Вхідні дані для мережі отримано з модифікованої бази даних 95 наборів зразків природного газу, значення параметрів якої отримані за хроматографічним методом.
Для тренування ШНМ було обрано алгоритм Левенберга-Марквардта, оскільки його застосування рекомендують для випадків, коли мережа та кількість навчальних пар у множині є невеликими.
Для підтвердження спроможності реалізації запропонованого методу було проведено дослідження на реальних значеннях параметрів природного газу зі сертифікатів на природний газ, які визначено на одному із підприємств Івано-Франківської області. Всього було отримано 8 сертифікатів якості, значення параметрів у яких було визначено за хроматографічним методом.
Промислова апробація експериментальної установки контролю теплоти згоряння природного газу успішно проведена на базі ВАТ "Івано-Франківськгаз" та ДП "Івано-Франківськстандартметрологя". Наведена до діапазону похибка визначення теплоти згоряння природного газу дорівнює 1,6%.
Технологічні ключові слова:
Зберігання та транспортування енергії; Транспортування тепла, теплопостачання, теплофікація; Енергетичний менеджмент
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування для нафтогазового буріння, розвідки та видобутку; Інші нафтогазові засоби; Енергозбереження; Промислове вимірювальне і реєструюче устаткування; Лізинг (не згаданий в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали
Тип шуканого партнера:
Науково-дослідні інститути, проектні організації, комерційні структури, інвестиційні фонди
Сфера діяльності партнера:
Нафтова і газова промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Інвестування (50-70 тис євро) для відповідного налагодженого виготовлення пристрою контролю теплоти згорання природного газу.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни Європи та СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
Івано-Франківський національний технічний
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.