русский english
Спосіб визначення міцності зв’язку між шарами склеєних кишкових плівок
2017-12-05
Активний до:
2018-12-06
Анотація пропозиції:
Науковці ХДУХТ (м. Харків) пропонують спосіб, що дозволяє суттєво технічно спростити і зменшити вартість випробування міцності зв’язку між шарами склеєних кишкових плівок. Університет шукає інвесторів та партнерів для впровадження способу в масове використання
Опис пропозиції:
Спосіб визначення міцності зв’язку між шарами склеєних кишкових плівок передбачає розшаровування зразка та визначення сили, необхідної для відокремлення двох випробуваних шарів один від одного, при цьому відокремлення шарів склеєних кишкових плівок здійснюється з використанням вагового навантажування
Інновації і переваги пропозиції:
Відмінність даного способу полягає в тому, що відокремлення шарів склеєних кишкових плівок здійснюється з використанням вагового навантажування та дозволяє одержати об’єктивні дані щодо міцності зв’язку між шарами склеєних кишкових плівок завдяки створенню умов для їх примусового розшаровування та суттєво технічно спростити і зменшити вартість випробування порівняно із найбільш близьким технічним рішенням, зокрема використанням розривної машини
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Одержано патент України на корисну модель
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Технологія харчових продуктів; Харчування та здоров'я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Пат. на корисну модель № 118522 від 10.08.2017
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Дослідні та виробничі установи та підприємства, інвестори.
Сфера діяльності партнера:
М’ясна промисловість, спеціалізовані цехи з обробки кишок
Задачі, що стоять перед партнером:
Замовлення на впровадження розробленого способу в масове використання
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД, ЄС
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.