русский english
Методико-організаційне забезпечення діагностики кризового стану підприємств роздрібної торгівлі
2017-11-29
Активний до:
2018-11-30
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує методико-організаційне забезпечення діагностики кризового стану підприємств роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, типу, спеціалізації, цінового сегменту. Методика дозволяє провести адекватне діагностування з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі та стадіїїх життєвого циклу. Вищий заклад шукає покупців методичного забезпечення.
Опис пропозиції:
Пропоноване методико-органіаційне забезпечення дозволяє здійснити адекватну діагностику кризового стану підприємств роздрібної торгівлі. Забезпечення базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і показниках оцінки та передбачає застосування інтегральної оцінки кризового стану на основі теорії нечітких множин, що враховує особливості різних етапів життєвого циклу підприємства роздрібної торгівлі.
Обґрунтована система незалежних показників дозволяє надати характеристику фінансовому стану підприємства з різних позицій (фінансова стійкість, ліквідність, ділова активність, рентабельність). Застосування розробленого методико організаційного забезпечення діагностики дозволяє визначити рівень і динаміку фінансового стану підприємства на базі синтезу якісних і кількісних характеристик в єдиний інтегральний показник.
обгрунтований методичний інструментарій діагностики пройшов апробацію в підприємствах роздрібної торгівлі м. Харкова, що засвідчила її доцільність.
Інновації і переваги пропозиції:
Методико-організаційне забезпечення враховує галузеву специфіку вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі та діючий ПСБО. На відміну від існуючих, пропоноване забезпечення базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і системі незалежних показників оцінки для певної стадії життєвого циклу підприємства роздрібної торгівлі, та передбачає комплексну діагностику фінансового стану за зведеним інтегральним показником. Використання забезпечення не вимагає спеціального досвіду та значних втрат часу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Відповідно до законодавства про захист авторських прав об’єктом захисту є методико-організаційне забезпечення діагностики кризового стану на основі теорії нечітких множин, що враховує особливості різних етапів життєвого циклу підприємства роздрібної торгівлі.
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства роздрібної торгівлі.
Сфера діяльності партнера:
Методико-організаційне забезпечення діагностики кризового стану, запропоноване заявником, може бути ефективно використане в галузі роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами.
Задачі, що стоять перед партнером:
Передача методико-організаційного забезпечення діагностики кризового стану від Розробника Одержувачеві в обмін на фінансові ресурси.
Країни, яким надається перевага:
Україна.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.