русский english
Методичні рекомендації з управління операційно-фінансовими ризиками підприємств торгівлі
2017-11-29
Активний до:
2018-11-30
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методичні рекомендації з управління операційно-фінансовими ризиками підприємств торгівлі. Використання запропонованих рекомендацій дозволяє моделювати ситуації, що пов’язані з ризиком та здійснювати адекватні заходи для забезпечення прийнятного рівня ризику. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методичних рекомендацій.
Опис пропозиції:
Методичні рекомендації з управління операційно-фінансовими ризиками підприємств торгівлі є важливим інструментом ризик-менеджменту. Управлінський вплив забезпечується шляхом комплексної дії на показники товарообороту, витрат операційно-торговельного й фінансового характеру та чистого прибутку. Підприємство отримує можливість ритмічно генерувати доходи, достатні для виконання зобов'язань перед інвесторами та кредиторами, задоволення інтересів власників підприємства за рахунок визначення ступеня раціональності використання фінансових ресурсів, що йому належать, та оптимальності структури джерел коштів. Пропонована методика комплексного ситуаційно-діагностичного аналізу та рекомендації щодо управлінського впливу на операційно-фінансові ризики суб’єктів підприємництва у сфері торгівлі складається з трьох послідовних етапів.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропоновані методичні рекомендації відрізняються від існуючих технологією розрахунків операційно-фінансового ризику, що дозволяє підприємству у комплексі здійснювати його аналіз і прогнозування та на цій о6снові оптимізувати операційно-фінансові процеси, удосконалити загальну систему менеджменту, підвищити ефективність ризик-менеджменту.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для розрахунків операційно-фінансового ризику
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.