русский english
Методика комплексного оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємств торгівлі
2017-11-26
Активний до:
2018-11-27
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінки фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства з урахуванням інтересів ключових стейкхолдерів. Використання запропонованої методики дає можливість менеджменту оперативно приймати рішення щодо управління діяльністю підприємства з метою досягнення стратегічних цілей, на основі реалізації комплексу заходів безпеки. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
З метою ідентифікації фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства пропонується методичний інструментарій, який розроблений з урахуванням теорії стейкхолдерів і передбачає оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки господарюючого суб’єкта з урахуванням критеріїв платоспроможності, фінансової стійкості та ефективності.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих механізмом визначення рівня фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства і спрямована на забезпечення ефективності його діяльності. Використання методики дозволяє здійснити сценарне прогнозування розвитку торговельного підприємства, узгоджене з інтересами різних груп економічного впливу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для проведення комплексного оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.