русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Гнучка технологія сумісного одержання водню та спеціальних видів сірки розкладом сірководню
2011-04-19
Друк
Активний до:
2020-12-31
Анотація пропозиції:
Університет Львова пропонує технологію, що дає змогу одночасно із воднем цілеспрямовано отримати певний вид сірки – полімерну та/або дрібнодисперсну.
Технологія дає змогу зменшити кількість стадій технологічного процесу, селективно отримувати необхідний вид сірки, вибірково отримати спеціальні види сірки на одній установці та може бути реалізована у нафтохімічній, хімічній, харчовій, будівельній промисловостях, у сільському господарстві.
Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці
Опис пропозиції:
Запропонована технологія водню та спеціальних видів сірки дає змогу здійснити технологічний процес перероблення сірководню на принципово нових засадах, забезпечити високу чистоту водню, вибірково одержати необхідний спеціальний вид сірки (полімерну та/або дрібнодисперсну).

Водень можна використовувати як реагент у нафтохімічній (для очищення нафти), хімічній (для одержання аміаку, синтез-газу тощо) та харчовій (гідрогенізація олив) промисловості; як паливо, що особливо важливо для розвитку найсучасніших водневої енергетики і транспорту.

Полімерну сірку можна використовувати як вулканізатор для виробництва гумовотехнічних виробів, наприклад, автомобільних і авіаційних шин; для одержання будівельних матеріалів, зокрема, з радіаційно-захисними властивостями.

Дрібнодисперсну сірку головним чином можна використовувати як фунгіцид у сільському господарстві.

Одержана полімерна сірка містить не менше 90% мас. полімерної модифікації, що відповідає вимогам чинних технічних умов. Отриманий продукт не потребує додаткового очищення від розчинних модифікацій сірки.

Запропонована технологія дає змогу спростити технологічний процес за рахунок зменшення кількості стадій технологічного процесу, селективно отримувати необхідний вид спеціальної сірки за рахунок зміни параметрів технологічного процесу.

Власник технології має багаторічний досвід у цій сфері.
Інновації і переваги пропозиції:
Розроблена технологія відрізняється максимальною повнотою перероблення сировини (сірководневих газів) з отриманням цільових продуктів – водню та спеціальних видів сірки (полімерної та/або дрібнодисперсної).

Отримані речовини належать до специфічних високо дефіцитних продуктів сульфатної промисловості, виробництва яких в Україні немає.

Ця технологія може бути адаптована для перероблення схожої за складом газоподібної сировини, в тому числі й з одержанням водню та сірковуглецю.

За головними показниками експериментальні взірці полімерної та дрібнодисперсної сірки характеризуються високою термостабільністю полімерної сірки (не менше 70%).

Технологія дає змогу вибірково отримати спеціальні види сірки на одній установці, зменшити собівартість продукту за рахунок зменшення енерговитрат та отримання додаткового продукту – водню та покращити умови праці.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологія дає змогу отримувати полімерну сірку із регульованою мольною масою, що дає змогу розширити області її застосування.

Розроблено експериментальну установку. Існують передумови для одночасного одержання на цій же установці водню та сірковуглецю шляхом коригування складу сировини.
Технологічні ключові слова:
Неорганічні речовини; Органічні речовини; Паливні елементи, виробництво водню; Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії; Екологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Споживчі хімікати і полімери; Промислові хімікати; Сільськогосподарські хімікати; Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на винахід 2009
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
промислова організація
Сфера діяльності партнера:
нафто- і газопереробна, нафтохімічна та хімічна, коксохімічна промисловості, виробники шин та гуми, підприємства будівельної галузі
Задачі, що стоять перед партнером:
взаємовигідна співпраця
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Казахстан, Білорусь
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет «Львівська політехніка»
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.