русский english
Модель моніторингу фінансових результатів
2017-11-24
Активний до:
2018-11-25
Анотація пропозиції:
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує модель моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Опис пропозиції:
Запропонована модель моніторингу фінансових результатів є дієвим інструментом підвищення ефективності управління на підприємстві. Впровадження моделі на підприємстві дозволяє оптимізувати асортиментний портфель зростання фінансових результатів, коригувати систему бюджетів та підвищити ефективність діяльності підприємства в цілому. Є досвід впровадження моделі в практику діяльності торговельних підприємств міст Харкова в рамках реалізації науково-дослідного проекту.
Інновації і переваги пропозиції:
Порівняно з іншими моделями моніторингу фінансових результатів запропонована нами модель представляє собою циклічний процес, який реалізується з огляду цільових настанов, підсистем забезпечення, умов і порядку звітності за результатами спостереження, що створює умови для ефективної реалізації функцій та завдань моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Стисла інформація про методики є у статті: Козуб В. О. Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.business-inform.net/pdf/2013/2_0/163_168.pdf
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Споживчі товари; Споживчі послуги; Інші області споживчого ринку (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Середні та крупні торговельні підприємства
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження методики
Країни, яким надається перевага:
Усі
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.