русский english
Спосіб розробки алмазоносних трубок
2017-10-10
Активний до:
2018-10-11
Анотація пропозиції:
Корисна модель відноситься до геології, географії і гірничої справи і може бути ефективно використана для розробки алмазоносних трубок складноструктурної будови, а також доробки запасів трубок, розташованих нижче межі відкритих гірничих робіт.
Опис пропозиції:
Спосіб розробки алмазоносних трубок, що включає розкриття трубки шахтними стволами і квершлагами, проведення на горизонті випуску капітальних і підготовчих виробок, формування з підготовчих виробок приймальних камер, проходку свердловин з денної поверхні по рудному тілу трубки, обвалення щонайменше частини рудного тіла в приймальні камери з наступною видачею зруйнованої корисної копалини на поверхню для збагачення, який відрізняється тим, що видобуток корисної копалини із трубки виконують селективним методом шляхом оконтурювання зон із високим вмістом алмазів похилими у бік їхніх вертикальних осей компенсаційними, відрізними і технологічними свердловинами з обсадженням останніх, колони яких є направляючими, з подальшим зарядженням і висадженням відрізних свердловин і утворенням навколо вертикальної межі зони замкнутої відрізної щілинної виробки у вигляді кільцевого зрізаного конуса, а також стовпа корисної копалини, навантаженого налягаючими породами у формі зрізаного конуса, що дотикається бічною поверхнею направляючих; наступне самообвалення стовпа на штучне днище, встановлене у приймальній камері з руйнуванням нижньої торцевої частини стовпа за рахунок вертикального навантаження, створеного змінною масою стовпа і навантаженням від налягаючих порід, а також примусову посадку стовпа з руйнуванням його нижньої торцевої частини за допомогою буровибухових робіт (БВР), а також доробку запасів трубки, розташованих нижче межі відкритих гірничих робіт, здійснюють підземним способом, при цьому видобуток корисної копалини проводять шляхом проходки навколо межі трубки з вмісними породами відрізної щілини у вигляді кільцевого зрізаного конуса з подальшим самообваленням стовпа на штучне днище, встановлене в приймальній камері, зі створенням вертикального навантаження на стовп за рахунок заповнення виробленого простору породами, вкладеними у відвал, при відкритому способі розробки трубки.
Інновації і переваги пропозиції:
Здійснення селективного видобутку корисної копалини із трубки дозволяє:
• значно скоротити строки окупності капітальних витрат за рахунок збільшення видобутку кристалосировини без нарощування продуктивності рудника, тому що вміст алмазів і їхня якісна характеристика збільшується із глибиною розробки;
• отримати значний прибуток за рахунок збільшення вилучень цінності алмазів при одночасному зниженні собівартості видобутку;
• скоротити строки будівництва та існування рудника, а також капітальні витрати на проходку і кріплення гірничих виробок.
Створення стовпа корисної копалини із високим вмістом алмазів у формі зрізаного конуса, 5 центр ваги якого зміщений до його основи, дозволяє робити його посадку на штучне днище приймальної камери без зависання. Крім того, обсадні колони технологічних свердловин є направляючими стовпа при його посадці і сприяють центрації стовпа і зниженню коефіцієнта тертя бічної поверхні стовпа об стінку відрізної щілини.
Використання корисної моделі для доробки родовищ алмазів не має обмежень по 10 географічному розташуванню і глибині промислового освоєння.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Станки; Гірничорудна технологія; Геологія, інженерна геологія, геотехніка
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Буріння та обслуговування; Верстати, інше металообробне устаткування (за вийнятком ЧПУ)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 113707 від 10.02.2017.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка
Тип шуканого партнера:
Гірнича промисловість
Сфера діяльності партнера:
Гірничорудна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Довести до випробування дослідної технології
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.