русский english
Обґрунтування конструкцій і параметрів інерційних конвеєрів
2017-10-10
Активний до:
2018-10-11
Анотація пропозиції:
Дослідження спрямоване на підвищення продуктивності та зниженню енергоємності процесу транспортування сипких матеріалів інерційними конвеєрами шляхом розробки конструкцій та обґрунтуванням параметрів цих транспортуючих засобів.
Опис пропозиції:
Інерційний конвеєр складається із жолоба 1, (див. Додаток) який встановлений на кульках 2, з можливістю рухатися як вздовж, так і поперек осі конвеєра по нерухомій основі 3, привода зворотно-поступального руху 4, та вібратора 5 для здійснення поперечних коливань жолоба. Вібратор обладнано пультом керування, який на рисунках не зображено. Інерційний конвеєр працює наступним чином. При русі жолоба 1 вправо за рахунок привода 4, вантаж, який знаходиться на жолобі починає рухатися разом із жолобом. В момент часу, коли швидкість жолоба досягне максимального значення, вмикається вібратор для здійснення поперечних коливань жолоба. Оскільки частота цих коливань набагато більша від частоти поздовжніх коливань жолоба, а сила тертя завжди напрямлена в протилежний бік від вектора відносної швидкості руху матеріалу по поверхні жолоба, то і сила тертя між матеріалом жолобом буде в більшості спрямована в поперечному напрямку, а отже в повздовжньому напрямку її значення буде мати мінімальну величину. Отже матеріал по інерції буде рухатися по поверхні жолоба доти, доки жолоб не почне рухатися в необхідному напрямку. В цей момент часу вібратор вимикається і цикл повторюється.
Інновації і переваги пропозиції:
Оскільки в запропонованій конструкції інерційного конвеєра жолоб може здійснювати в горизонтальній площині коливальні рухи не тільки в повздовжньому, але й і в поперечному напрямках, наприклад від вібратора, який вмикається в момент часу коли швидкість руху жолоба в повздовжньому напрямку стає меншою від швидкості руху вантажу, при чому частота поперечних коливань набагато більша від частоти повздовжніх коливань, то середнє значення сили тертя в повздовжньому напрямку буде набагато менше від середнього значення сили тертя в поперечному напрямку, отже вантаж буде рухатися по інерції вздовж жолоба з меншим від’ємним прискоренням, що призводить до збільшення продуктивності інерційного конвеєра.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Інерційні конвеєри застосовуються для транспортування сипких матеріалів на довжину до 50 метрів із продуктивністю до 400 м3/год.
Технологічні ключові слова:
Технологія транспортування матеріалів (твердих, рідких, газоподібних)
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Промислове устаткування і машини; Лебідки, крани і транспортери
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патенти України на корисну модель: Пат. № 111199 від 10.11.2016, Пат. № 111201 від 10.11.2016, Пат. № 113429 від 25.01.2017, Пат. № 117769 від 10.07.2017.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка
Тип шуканого партнера:
Конструкторські бюро, науково-дослідні установи.
Сфера діяльності партнера:
Проектування та виготовлення підйомно-транспортної техніки.
Задачі, що стоять перед партнером:
Виготовити дослідний зразок інерційного конвеєра для експериментального дослідження закономірностей впливу конструктивних і кінематичних параметрів інерційного конвеєра на показники процесу транспортування сипких матеріалів цим транспортуючим засобом.
Країни, яким надається перевага:
Польща, Німеччина.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.