русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія електрохімічного перероблення вторинних псевдосплавів на основі карбіду вольфраму з одержанням амонію паравольфрамату та солей нікелю (кобальту)
2011-04-19
Друк
Активний до:
2020-12-31
Анотація пропозиції:
Університет Львова пропонує технологію перероблення вторинних карбідних матеріалів, що дає змогу переробляти твердосплавні відпрацьовані карбідвмісні матеріали з одержанням цінних продуктів – амонію паравольфрамату, який є головною сировиною для виробництва металевого вольфраму і його солей.

Як побічні продукти одержують солі нікелю та кобальту, які можуть бути використані як реактиви цих металів.

Організація шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Опис пропозиції:
Твердосплавні матеріали на основі карбіду вольфраму за кордоном використовують у метало- та бетонорізальних інструментах, геологічних бурах (WC-Co), у військовій справі (WC-Ni). В Україні не налагоджено перероблення таких вторинних матеріалів, відсутні також рудні запаси вольфраму.

Запропоновано технологію, що дає змогу ефективно переробляти твердосплавні відпрацьовані карбідні матеріали (WC-Ni, WC-Co), зокрема вторинні псевдосплави на основі карбіду вольфраму.
Технологія базується на електрохімічній переробці. Запропонована послідовність технологічних операцій передбачає замкнутий цикл робочих розчинів. Це дає змогу забезпечити екологічну чистоту процесу.

Технологія передбачає використання нестандартного електролізера.
Головні показники електрохімічної конверсії карбіду WC-Nі: швидкість 0,5…1,5 кгм-2год-1; питомі витрати електроенергії 4,0…6,0 кВтгод-1кг-1.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована технологія зменшить дефіцит цього металу та його сполук у вітчизняній промисловості.

Пропонована послідовність технологічних операцій дає змогу забезпечити екологічну чистоту процесу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Визначено оптимальні умови електролізу: склад електроліту, температуру, напругу, приведену густину струму.
Технологічні ключові слова:
Композитні матеріали; Метали та сплави; Неорганічні речовини
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Спеціальні метали (вкл. процеси для роботи з металами); Інші спеціальні хімікати
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патенти України на корисну модель, 2007
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Принципово новий процес; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
промислова організація
Сфера діяльності партнера:
переробка вторинної металовмісної сировини, виробництво вольфрамового порошку
Задачі, що стоять перед партнером:
взаємовигідна співпраця
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД, США
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет «Львівська політехніка»
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.