русский english
Спосіб отримання сухої будівельної суміші
2017-10-03
Активний до:
2018-10-04
Анотація пропозиції:
Корисна модель відноситься до промисловості будівельних матеріалів і може бути використана на підприємствах, що виготовляють та використовують сухі будівельні суміші. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення фізико-механічних показників будівельного розчину на основі сухої будівельної суміші.
Опис пропозиції:
Спосіб отримання сухої будівельної суміші включає двостадійне змішування цементу, піску, наповнювача і пластифікуючої добавки, на першій стадії змішують наповнювач з пластифікуючою і водоутримуючою добавками, на другій – модифікований наповнювач змішують з цементом і піском, а в якості наповнювача використовують борошно, що вловлюється, як пил, при подрібненні на щебінь гранітних порід.
Інновації і переваги пропозиції:
Суміш, отримана за запропонованим способом, порівняно з прототипом забезпечує значно більшу адгезію до основ та міцність при стиску у віці 28 діб. Адгезія підвищується в середньому на 32%, а міцність при стиску на 22%.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
При змішуванні запропонованої суміші з водою утворюється пластичний розчин, водо-цементне відношення якого для забезпечення необхідної консистенції по ДСТУ Б В.2.7-126:2011 становить 0,32...0,34. Завдяки двостадійному перемішуванню високодисперсний наповнювач (гранітне борошно), модифікований введенням водоутримуючої добавки та суперпластифікатора створює активуючий вплив на процеси структуроутворення розчину, що дозволяє забезпечити його високу адгезійну здатність та міцність при стиску.
Технологічні ключові слова:
Технологія матеріалів; Клеї; Будівельні матеріали
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Будівництво і будівельна продукція; Будівництво; Виробництво будівельних матеріалів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 107122 від 25.05.16. СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУХОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СУМІШІ.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Підприємства по виробництву бетонів, розчинів та сухих сумішей.
Сфера діяльності партнера:
Виробництво бетонів, розчинів та сухих сумішей
Задачі, що стоять перед партнером:
Випуск та реалізація продукції.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.