русский english
Установка для перетворення енергії поверхневих водяних хвиль у електричну енергію
2017-10-03
Активний до:
2018-10-04
Анотація пропозиції:
Корисна модель відноситься до систем хвильових енергетичних установок, а саме таких, у яких в якості хвильових перетворювачів прийняті плаваючі тіла (судно, пліт, понтон тощо), що коливаються відносно нерухомої опори або відносно один одного, і може бути використана з метою створення автономних і самопересувних енергетичних установок у прибережній акваторії морів, водосховищ або навколо островів.
Опис пропозиції:
Установка для перетворення енергії поверхневих водяних хвиль у електричну енергію, яка складається із шарнірно з’єднаних плаваючих тіл, силового перетворювача (поршневого насоса), важелів, шарнірів та якірного пристрою в і д р і з н я є т ь с я тим, що співосно із важелем і шарнірно із ним зв’язана, установлена вертикальна штанга, яка зв’язана зі штоком гірлянди високонапірних поршневих насосів, а також встановлено напірний бак-акамулятор, з’єднаний трубопроводом із турбіною, а верхній б’єф напірного бака-акамулятора оснащено повітрянепроникною діафрагмою.
Інновації і переваги пропозиції:
Перевагою запропонованої установки є ефективність та надійність перетворення енергії поверхневих водяних хвиль у електричну енергію, простота монтажу, пересування та заякорювання, і може бути використана з метою створення автономних і самопересувних енергетичних установок у прибережній акваторії морів, водосховищ або навколо островів. Крім постачання електроенергією прибережних населених пунктів, промислових і сільськогосподарських підприємств, створюються сприятливі умови експлуатації і використання берегів, значно зменшується розмив прибережної зони штормовими хвилями, створюються сприятливі умови для прибережного судноплавства тощо.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Установка складається із двох частин: надводної круглої або граненої і підводної частини. Даний об’єкт має п’ять різних перетворювачів енергії вітрових хвиль і брижів. Перетворювач № 1 – це судно-понтон. Перетворювач № 2 – гірлянди двохходових насосів, які практично вирішують проблему перетворення змінної енергії хвиль у однонаправлену подачу під великим напором у перетворювач № 3 – бак-акамулятор. Активна ківшева гідротурбіна (перетворювач № 4) має загальний вал із ротором генератора (перетворювач № 5), тобто вони з’єднані загальним валом, і частота їх обертів однакова. Важіль першого-другого роду передає енергію першого перетворювача енергії через вертикальну штангу, зв’язану шарнірно, на шток гірлянди насосів двохсторонньої дії. Три таких гірлянди об’єднані на один напірний трубопровід, що під’єднаний до бака-акамулятора, який є нижнім б’єфом. Верхній б’єф представлений кільцевою повітряною камерою, з тиском нижче величини (висоти) рідини у баці-акамуляторі. Мета такого вирішення – підвищення економічності і надійності роботи активної ківшевої гідротурбіни і генератора. Поставлена мета досягається тим, що бак-акамулятор у верхньому б’єфі оснащений кільцевою повітрянепроникною діафрагмою, розташованою на межі вода-стиснене повітря. Повітрянепроникна діафрагма виконана із матеріалу з питомою вагою меншою питомої ваги води. Повітряна камера постачається від баків-акамуляторів стисненого повітря, які, у свою чергу, постачає компресорна станція, що не показана на кресленнях. Обидві установки знаходяться в приміщеннях.
Технологічні ключові слова:
Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Альтернативна енергетика; Енергозбереження
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Лісовенко Є.П., Філіпович Ю.Ю. Установка перетворення енергії поверхневих водяних хвиль у електричну енергію. Патент України на корисну модель.- UA 109418 U, МПК F03В 13/16 (2016.01). – Номер заявки U2016 01630. – Дата подання заявки 22.02.2016. – Дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.08.2016. – Публікація відомостей про видачу патенту 25.08.2016, Бюл. № 16.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Будь-якої форми власності.
Сфера діяльності партнера:
Альтернативна енергетика, енергозбереження
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження розробки до експлуатації
Країни, яким надається перевага:
Усі країни.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.