русский english
Eнергоефективний будинок
2017-10-02
Активний до:
2018-10-03
Анотація пропозиції:
Енергоефективний будинок обладнано системою раціонального використовування наявної в будинку теплоти. Такий ефект досягається тим, що випарник теплового насосу підключено до колектору вентиляційного скиду відпрацьованого повітря будівлі і колектору відведення «сірих» стоків господарсько-побутової каналізації, а конденсатор – підключено до припливного колектору свіжого повітря.
Опис пропозиції:
Стічні води від ван, мийок, душів мають доволі високу температуру і низьку концентрацію забруднень. Такі води, через каналізаційні стояки та каналізаційні колектори потрапляють в бак-акумулятор тепла або випарник теплового насоса. Відібране у випарнику теплового насосу тепло стічних вод передається в його конденсатор, через об’єм якого протікає до системи вентиляції свіже повітря. Під час протікання свіжого прохолодного повітря через конденсатор з високою температурою воно нагрівається. Тепле свіже повітря через вентиляційну систему потрапляє в житлові приміщення. Завдяки такому рішенню тепло стічних вод після його локалізації повертається в житловий простір енергоефективного будинку, сприяючи тим самим підвищенню рівня використання відновлювальних джерел енергії.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропоноване технічне рішення - енергоефективний будинок, що складається з
будівлі, теплового насоса, системи вентиляції, системи внутрішньої каналізації, завдяки тому, що випарник теплового насосу підключено до колектору вентиляційного скиду відпрацьованого 5 теплого повітря і колектору відведення із енергоефективного будинку "сірих" стоків господарсько - побутової каналізації, а конденсатор - до припливного колектору свіжого повітря, дозволяє підтримувати санітарно-нормовану температуру в просторі енергоефективного будинку.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Зберігання тепла; Транспортування тепла, теплопостачання, теплофікація; Теплові насоси, технології теплоносія; Опалення, вентиляція; Теплоізоляція, енергетична ефективність будівель
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 112382 від 12.12.2016.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Принципово новий процес; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Науково-виробничі, дослідно-конструкторські установи.
Сфера діяльності партнера:
Розробка енергоефективних будівель.
Задачі, що стоять перед партнером:
Виготовлення дослідного взірця, участь в проведенні випробовування.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Польща, Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія та ін.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.