русский english
Установка для насичення води окиснювачем
2017-10-02
Активний до:
2018-10-03
Анотація пропозиції:
Установка кондиціювання води спрямована на підвищення ефективності використання окиснювача завдяки поліпшенню умов його розчинності. Такий ефект досягається тим, що в центральній колоні аератора під нижньою межею плаваючого зернистого шару розташовано диспергатор озону. Завдяки такому виконанню створюються умови для окиснення окиснюваних домішок води, вилучення з її об’єму розчинених газів та більш повного використання окиснювальної здатності окиснювача.
Опис пропозиції:
Подача озону під нижню межу плаваючого зернистого шару аератора запобігає вільному його виходу в атмосферу, зумовлюючи збільшення тривалості контакту озону з окиснюваними домішками тим самим сприяючи зростанню використання окиснювальної спроможності суміші кисню повітря і озону, які перебувають під нижньою межею плаваючого зернистого шару. Поступовий по висоті аератора рух диспергованого в воді повітря і озону супроводжується зростанням тривалості їх контакту з об’ємом оброблюваної води. Окрім того під час низхідного напряму руху води по аератору зростає гідравлічний тиск, що позитивно позначається на розчинності окиснювача в об’ємі оброблюваної води.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропоноване технічне рішення завдяки тому, що в аераторі під нижньою межею плаваючого зернистого шару розташовано диспергатор озону, приєднаний до трубопроводу його подачі, дозволяє створити умови для окиснення високої концентрації окиснюваних домішок води, вилучення з її об'єму розчинених газів та більш повного 35 використання окиснювальної здатності окиснювача, тим самим зумовлює скорочення витрат енергоресурсів під час її кондиціювання.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 111660 від 25.11.2016 р. УСТАНОВКА ДЛЯ НАСИЧЕННЯ ВОДИ ОКИСНЮВАЧЕМ.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Науково-виробничі, дослідно-конструкторські установи.
Сфера діяльності партнера:
Розробка технологій очищення води.
Задачі, що стоять перед партнером:
Виготовлення дослідного взірця, участь в проведенні випробовування.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Польща, Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія та ін.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.