русский english
Барабанна ІЧ-сушарка плодово-ягідної сировини
2017-09-15
Активний до:
2018-09-16
Анотація пропозиції:
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження конструкції барабанної ІЧ-сушарки для сушіння плодово-ягідної сировини. Реалізація проекту дозволить розширити асортимент продукції рослинного плодово-ягідного походження, згладити сезонність вживання вітамінних продуктів, знизити собівартість продукції.
Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження конструкції у технологічні процеси виробництва.
Опис пропозиції:
Запропонована конструкція барабанної ІЧ-сушарки, дозволяє зменшити енерго- та металоємність існуючих апаратів та розширити асортимент сушеної плодово-ягідної продукції високої якості, зберегти показники харчової цінності сировини при її переробці, згладити сезонність її споживання. Застосування високоінтенсифікованого процесу ІЧ-сушіння на базі розробленої барабанної ІЧ-сушарки дасть змогу значно прискорити процес ІЧ-сушіння, підвищити якість сушених плодово-ягідних напівфабрикатів з одночасною їх стерилізацією в ІЧ полі, а також покращити умови експлуатації обладнання.
Перевагами впровадження даної конструкції барабанної ІЧ-сушарки є інтенсифікація технологічного процесу сушіння за рахунок використання інфрачервоного випромінювання; підвищення якості висушеного продукту за рахунок низького температурного режиму (30…60оС), що дає можливість максимального збереження біологічно активних речовин; відсутність перегріву сировини під час сушіння, за рахунок створення перемішування сировини у процесі висушування; апарат забезпечений ваговим пристроєм для завантаження апарата, а розвантаження здійснюється за рахунок усушування сировини та проходження її крізь вмонтовану в робочий барабан розвантажувальну комірку; зменшення енерго- та металоємності і підвищення виходу висушеного продукту
Продавець технології має досвід її апробації на виробничому підприємстві МС «Холод». Пробні партії виробництва висушених плодово-ягідних напівфабрикатів мали позитивну оцінку за органолептичними та техніко-економічними показниками.
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційною ідеєю запропонованої конструкції є розробка принципово нового обладнання для ІЧ-сушіння з метою отримання плодово-ягідних напівфабрикатів підвищеної біологічної цінності, удосконалення способу виробництва сушених паст та відповідного технологічного обладнання на основі застосування інноваційних аспектів інтенсифікації тепломасоперенесення при сушіння плодово-ягідної сировини у барабанній ІЧ-сушарці, підвищення ефективності переробки плодово-ягідної сировини при зниженні матеріальних та енергетичних затрат.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Харчування та здоров'я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Сад і город
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на корисну модель України № 114147 від 27.02.2017 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Підприємства з виробництва харчової продукції
Сфера діяльності партнера:
Машинобудування, харчова промисловість, ресторанне господарство
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво, машинобудування
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.