русский english
ГІДРОАВТОМАТИЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ ЗІ ЗМІННИМ РЕГУЛЯТОРОМ ШВИДКОСТІ ФІЛЬТРУВАННЯ
2017-06-22
Активний до:
2018-06-23
Анотація пропозиції:
Установка відноситься до галузі очищення води від сполук заліза та розчинених газів на фільтрах із плаваючим завантаженням для питних, господарсько-побутових і виробничих потреб.
Опис пропозиції:
Принцип роботи наступний: вихідна вода трубопроводом подається у верхній імпульсний бачок. Далі вода поступає у верхню частину регулятора швидкості фільтрування, проходить конусний перехід та потрапляє у нижню частину регулятора швидкості фільтрування, в якій відбувається окислення заліза та видалення повітря, далі вода потрапляє у корпус фільтра через розподільну систему, проходить плаваюче фільтраційне завантаження, утримуючу решітку, промивний бак й трубопроводом відводиться споживачеві. По мірі зростання втрат напору у плаваючому фільтраційному завантаженні рівні води у висхідній гілці промивного сифона та в нижній та верхній частинах регулятора швидкості фільтрування, верхньому імпульсному бачку починають зростати. В той же час, вода почне перетікати через гребінь промивного сифона, заповнюючи гідравлічний затвор. Коли втрати напору в плаваючому фільтраційному завантаженні будуть більшими за певну величину, рівень води в гідрозатворі швидше підніметься заповниться і, коли рівень буде вище згину сифону гідрозатвору, відбувається миттєве спорожнення, в той же час запускається і сифон верхнього імпульсного бачка, що миттєво збільшує витрату води в верхній частині регулятора швидкості фільтруванні, при цьому інтенсивно збільшуються втрати напору (може рівень води) за рахунок меншого діаметра верхньої частини регулятора швидкості фільтрування, і забезпечується необхідний імпульс для запуску промивного сифону. Після включення промивного сифону починається зворотна промивка фільтраційного завантаження об'ємом очищеної води, що знаходиться в промивному баку корпусу фільтра, відведення промивних вод з гідрозатвору відбудеться сифоном, розташованим в середині нього. При пониженні рівня води в промивному баку до нижнього кінця повітряної трубки відбувається зрив вакууму в промивному сифоні й його розрядка. Після цього установка автоматично переключається з режиму промивання в робочий (фільтраційний) режим.
Інновації і переваги пропозиції:
В порівнянні з іншими гідроавтоматичними установками, дана установка дозволяє зменшити витрати води на власні потреби, підвищити надійність роботи та зменшити собівартість очищеної води.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Комунальні послуги і сфера обслуговування; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на корисну модель № 116512 від 25.05.2017. Мартинов С.Ю., Зощук В.О., Орлова А.М., Куницький С.О. ГІДРОАВТОМАТИЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ ЗІ ЗМІННИМ РЕГУЛЯТОРОМ ШВИДКОСТІ ФІЛЬТРУВАННЯ
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
Потенційний замовник.
Сфера діяльності партнера:
Очищення води.
Задачі, що стоять перед партнером:
Застосування обладнання.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.