русский english
Спосіб одержання 3-аліл-5-R-2-тіогідантоїнів
2017-02-22
Активний до:
2018-02-23
Анотація пропозиції:
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 3-аліл-5-R-2-тіогідантоїнів, що включає підбір оптимальних умов виділення цільового продукту - алкенілтіозаміщеного похідного тіогідантоїну з досить високим виходом.
Опис пропозиції:
Корисна модель, що заявляється, належить до галузі органічної хімії, зокрема до гетероциклічних сполук і може бути використана як головний компонент фунгіцидів та гербіцидів, а також інших речовин з широким спектром біоактивності.
Завданням, на вирішення якого спрямована корисна модель, що заявляється, є забезпечення можливості отримання більш чистих, без домішок, 3-аліл-5-R-2-тіогідантоїнів шляхом зміни технологічних параметрів.
Поставлене завдання вирішується завдяки тому, що попередньо одержують розчин гліцину у піридині. Суміш інтенсивно перемішують до повного розчинення амінокислоти, далі розчин нагрівають додають аліл ізотіоціанату та невеликими порціями луг до сталого лужного середовища. Після цього розчин екстрагують для видалення надлишку аліл ізотіоціанату та піридину. До очищеного розчину додають HCl конц. та нагрівають протягом 2 годин зі зворотнім холодильником при температурі бані 100 °С. Далі при випарюванні з розчину випадають світло-коричневі кристали, які охолоджують, відфільтровують, сушать та ідентифікують як 3-аліл-2-тіогідантоїну.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб одержання 3-аліл-5-R-2-тіогідантоїни, дає можливість отримувати чисті 3-аліл-5-R-2-тіогідантоїни в одну стадію з високими виходами та мінімальними затратами.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
3-аліл-5-R-2-тіогідантоїни та їх похідні
Технологічні ключові слова:
Органічні речовини
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Фармпрепарати/тонкі хімікати
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Університет є заявником та власником заявки № 105806, є рішення про видачу патенту України на корисну модель.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Інвестор, замовник, співвиконавець.
Сфера діяльності партнера:
Синтези органічних сполук, лабораторна діагностика, фармація.
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз, Китай, Південна Корея.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.