русский english
Використання плівкоутворюючих композицій для зберігання овочевої сировини
2017-01-19
Активний до:
2018-01-20
Анотація пропозиції:
Університет (ХДУХТ), м. Харків, що спеціалізується в галузі наукових розробок та освітніх послуг, запропонував технологію отримання комбінованого пакувального матеріалу на основі природних складових, призначеного для упакування та зберігання пастоподібних продуктів, зокрема фруктово-овочевих паст і соусів. Завдяки виключно природним складовим матеріал здатний біорозкладатися у природних умовах. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Запропонована технологія дає можливість отримати комбінований пакувальний матеріал на основі природних відновлюваних складових, що забезпечує його потенційну біологічну розкладуваність в оточуючому середовищі. Поряд із збереженістю вихідних органолептичних властивостей запакованих харчових продуктів у запропонований пакувальний матеріал, зводяться до максимального обмеження втрати фізіологічно важливих компонентів, особливо вітамінів. Зокрема вміст вітаміну С зберігається на 75…85%, що дає можливість відмовитися від додаткового введення консервантів у продукт.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована технологія дозволяє отримати комбінований пакувальний матеріал на основі паперу здатного до біорозкладування, що зменшить екологічне навантаженя на оточуюче середовище. Внутрішній шар з природного полімеру надає матеріалу високі бактеріостатичні властивості, що забезпечить запобігання розмноження патогенних мікроорганізмів, і тим самим підвищить надійність збереженості упакованого в нього харчового продукту.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Економічна ефективність виробництва комбінованого пакувального матеріалу полягає в отриманні додаткового прибутку від реалізації матеріалу.
Технологічні ключові слова:
Харчова упаковка / транспортування; Обробка харчових продуктів; Якість та безпека харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Комерційні та промислові організації, інвестори, партнери для замовлення на виробництво та використання пакувального матеріалу на основі природних складових
Сфера діяльності партнера:
Харчова, переробна та пакувалні галузі.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД та Євросоюзу, інші країни.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.