русский english
Спосіб модифікації одношнекового екструдеру з теплообмінним пристроєм для виробництва полімерних матеріалів
2016-12-20
Активний до:
2017-12-21
Анотація пропозиції:
Науковці ХДУХТ (Україна) пропонують спосіб модифікації одношнекового екструдеру з теплообмінним пристроєм для виробництва полімерних та харчових матеріалів, що дозволить інтенсифікувати процес підігріву та підсушування сировини за рахунок повторного використання теплової енергії; підвищити механічні властивості готового продукту за рахунок якісного змішування розплаву в процесі теплообміну. Потрібні інвестори і партнери для співпраці
Опис пропозиції:
Пропонований спосіб модифікації одношнекового екструдеру з теплообмінним пристроєм для виробництва екструдованих полімерних та харчових матеріалів дозволяє покращити енергозберігаючі характеристики обладнання, шляхом удосконалення теплообмінного пристрою, що забезпечить підвищення енергоефективності, а саме інтенсифікацію теплообмінних процесів, можливість максимального відбору, збереження та раціонального використання теплової енергії, оптимальну конструкцію для зручного використання і обслуговування, покращення якості переробки сировини.
Пропонований спосіб модифікації здійснюється шляхом розміщення в корпусі матеріального циліндра під теплоізоляційним кожухом, теплообмінного пристрою, який виконано у вигляді спіральної трубки для відбору теплоти, що кріпиться з зовні до корпусу циліндра, та вбудовується в трубопровід, який з'єднується з завантажувальним бункером.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничий сфері, щодо розробки обладнання харчового, переробного та хімічного машинобудування (підтвердженням цього є більш 40 українських та іноземних патентів)
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження способу модифікації дозволяє підвищити єнергоефективність процесу екструзії полімерних та харчових матеріалів за рахунок утилізації тепла, що виділяється від матеріального циліндру та застосувати дану теплоту для підсушування та підігріву сировини шляхом розміщення в корпусі матеріального циліндру додаткового теплообмінного пристрою, який виконано у вигляді спіральної трубки для відбору теплоти.
Пропонований спосіб модифікації дозволяє інтенсифікувати процес підігріву та підсушування сировини за рахунок повторного використання теплової енергії; скоротити процес сушіння за рахунок збільшення температури підігріву повітря; покращити якість виробів за рахунок точності і надійності терморегулювання процесу виробництва; підвищити механічні властивості готового продукту за рахунок якісного змішування розплаву в процесі теплообміну
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Модифікований екструдер для переробки полімерних матеріалів працює таким чином. Сировина у вигляді гранул подається в завантажувальний бункер і через отвір надходить у робочу камеру екструдера. Шнек забирає непластифікований матеріал від завантажувального отвору, пластифікує його і рівномірно подає у вигляді гомогенного розплаву до формуючої головки. Просуваючись уздовж каналу шнека, сировина нагрівається до заданої температури за рахунок розташованих на корпусі циліндра електронагрівачів, і теплоти, що виділяється внаслідок в’язкого тертя в зонах плавлення і дозування. Із метою відбору і передачі теплоти в корпусі матеріального циліндра під теплоізоляційним кожухом розміщується теплообмінний пристрій у вигляді змійовика, який через трубопровід з’єднується із завантажувальним бункером. Під час підігріву вмикається вентилятор і через трубопровід змійовиком убудованим у корпус матеріального циліндра, нагнітає повітря. За допомогою теплообмінного пристрою підігріте повітря за температури 80–110° C з матеріального циліндра передається в завантажувальний бункер. Сировина в сушильному бункері нагрівається до заданої температури, яку вимірюють системи контролю і регулювання, проходить конічну сітку-екран, розташовану на підставці бункера, завдяки якій повітря рівномірно розподіляється всією масою сировини. Гаряче повітря нагріває і сушить сировину, а відпрацьоване викидається в атмосферу
Технологічні ключові слова:
Сушка; Пластики, полімери; Зберігання тепла; Теплообмінники; Оптимізація процесів, використання сбросового тепла
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Формовані пластмаси; Процеси для роботи з пластиком; Полімерні (пластикові) матеріали; Інше промислове устаткування і машини
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Колектив-заявник є власником позитивного рішення патенту України на винахід (отримано позитивне рішення патенту на винахід Одношнековий екструдер для виробництва полімерних матеріалів теплообмінним пристроєм / Потапов В.О., Петренко О.В., Білий Д.В. – u2016 05930; заял. 10.06.2016 – 4 с.
Є можливість здійснити патентування закордоном та /або отримання міжнародного патенту
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
дослідницькі, комерційні та промислові організації
Сфера діяльності партнера:
підприємства хімічної, харчової та переробної промисловості, виробники хімічного, харчового та переробного машинобудування
Задачі, що стоять перед партнером:
спільна подальша розробка, сумісна розробка продукції на основі досвіду Розробника і виробничих можливостей Одержувача
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни зарубіжжя
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.