русский english
Розробка процесу сушіння харчової сировини з внутрішньої теплотрансформацією сушильного агента
2016-12-20
Активний до:
2017-12-21
Анотація пропозиції:
Науковці ХДУХТ (Україна) пропонує енергоефективну технологію сушіння під дією підвищеного тиску та її апаратурне оформлення. Пропонується спосіб сушіння харчової сировини в тепломасообмінних модулях під дією підвищеного тиску, що дозволить отримати якісний продукт та знизити енерго- та матеріальні витрати на процес сушіння. Потрібні інвестори і партнери для організації спільного виробництва і реалізації сушильного обладнання
Опис пропозиції:
Пропонований процес сушіння харчової сировини в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску та її апаратурне оформлення дозволить удосконалити процес сушіння харчової сировини та зниження питомих енерговитрат з застосування теплонасосних схем енергопостачання та процесу фільтраційного сушіння.
На основі проведених досліджень доведено, що сушіння харчової сировини в тепломасообмінних модулях під дією підвищеного тиску є найбільш перспективним способом сушіння.
Доведено, що пропонований спосіб сушіння в тепломассобмінному модулі під дією підвищеного тиску має низку переваг: зменшуються енерговитрати на випаровування вологи мінімум в 1,5 ... 2 рази в порівнянні з традиційними режимами конвективного сушіння; знижується матеріаломісткості обладнання, оскільки функції калорифера і вентилятора поєднані в одному пристрої (компресорі); відсутні викиди відпрацьованого сушильного агента в навколишнє середовище (повна утилізація теплоти в замкнутому контурі), з'являється можливість концентрування ароматичних і пігментних речовин, що йдуть з парою.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничий сфері, щодо технологій сушіння харчової сировини та розробки відповідного обладнання
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволяє створювати та просувати на ринок нові технології і обладнання для виробництва широкого спектру харчових продуктів масового споживання.
Ця технологія дозволяє зменшити енерговитрати на випаровування вологи мінімум в 1,5 ... 2 рази в порівнянні з традиційними режимами конвективного сушіння, а також підвищити коефіцієнт енергоефективності процесу сушіння
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Сушка; Фармацевтичні продукти / ліки; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Колектив-заявник є власником патентів України на винахід (отримано деклараційний патент на корисну модель № 86612 «Спосіб сушіння харчових продуктів з попереднім нагрівом у функціональних місткостях тепломасообмінного модуля»).
Є можливість здійснити патентування в Російській Федерації та /або отримання міжнародного патенту
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Комерційній та промислові організації
Сфера діяльності партнера:
Підприємства харчової та переробної промисловості, виробники харчового та переробного обладнання, фармацевтичні підприємства, виробники косметичної продукції
Задачі, що стоять перед партнером:
Сумісна розробка продукції на основі досвіду Розробника і виробничих можливостей Одержувача
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни зарубіжжя
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.