русский english
Технологія отримання сушених харчових продуктів в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску
2016-12-20
Активний до:
2017-12-21
Анотація пропозиції:
Науковці ХДУХТ (Україна) пропонують енергоефективну технологію переробки харчових продуктів рослинного та тваринного походження, а також їх різноманітних комбінацій та її апаратурне оформлення. Пропонується спосіб сушіння харчових продуктів в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску, що дозволить отримати якісний продукт та знизити енерго- та матеріальні витрати на процес сушіння. Потрібні інвестори і партнери для організації спільного виробництва і реалізації сушильного обладнання.
Опис пропозиції:
Пропонована технологія переробки харчових продуктів рослинного та тваринного походження та її апаратурне оформлення дозволить створювати широкий спектр різноманітних комбінацій продуктів, в тому числі з лікувально-профілактичними властивостями (БАД, харчовий барвник, кормові продукти, екстракти, та інше) для подальшого застосування в харчовій та фармацевтичній промисловості.
На основі проведених досліджень доведено, що за цілим комплексом показників найбільш перспективним є спосіб сушки харчових продуктів в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску.
Підвищення енергоефективності процесу сушіння забезпечується шляхом фільтрації сушильного агента крізь матеріал під дією підвищеного тиску, який створюється компресором.. При цьому компресор виконує одночасно роль нагрівача повітря та створює необхідний тиск для фільтрації крізь шар продукту.
Обґрунтовано режим оптимального зневоднення харчової сировини за рахунок фільтрації сушильного агента крізь матеріал до кінцевого вмісту вологи 7…10% при температурі 50…100 ºС та тиску 1…2 бар..
Доведено, що виключення з конструкції сушарки калорифера та вентилятора, й утилізації відпрацьованого сушильного агенту в замкнутому контурі дозволить знизити енерговитрати сушіння на 20…40%.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничий сфері, щодо технологій сушіння харчової сировини та розробки відповідного обладнання (підтвердженням цього є більш 40 українських та іноземних патентів).
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволяє створювати та просувати на ринок нові технології і обладнання для виробництва широкого спектру сушених харчових продуктів масового споживання, у тому числі з лікувально-профілактичними властивостями.
Ця технологія дозволяє підвищити коефіцієнт енергоефективності процесу сушіння на 20…40% та зменшити втрати біологічно- активних речовин на 3…8%.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Основні технічні характеристики сушарки
Продуктивність за вологою, що випарувалася, кг/год 225
Витрати енергії на випаровування 1 кг вологи, МДж 3,3
Напруга живлення, В 380
Діапазон робочих температур,0С 50…100
Турбокомпресор ТВ-175-1,6.
Габарити, мм 4780×4750×3760
Технологічні ключові слова:
Сушка; Оптимізація процесів, використання сбросового тепла; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Харчування та здоров'я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Інші харчові продукти і напої; Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Колектив-заявник є власником патенту України на винахід (отримано патент на корисну модель № 108135 «Спосіб обробки внутрішньої поверхні тепломасообмінного модуля для сушіння харчових продуктів», патент на корисну модель № 37442 «Спосіб сушіння харчових продуктів в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску»).
Є можливість здійснити патентування закордоном та /або отримання міжнародного патенту.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація технології на нові матеріали; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
комерційній та промислові організації
Сфера діяльності партнера:
підприємства харчової та переробної промисловості, виробники харчового та переробного обладнання, фармацевтичні підприємства, виробники косметичної продукції
Задачі, що стоять перед партнером:
спільна подальша розробка, сумісна розробка продукції на основі досвіду Розробника і виробничих можливостей Одержувача
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни зарубіжжя
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.