русский english
Спосіб визначення аскорбінової кислоти
2016-12-08
Активний до:
2017-12-09
Анотація пропозиції:
Розроблено спосіб визначення аскорбінової кислоти та подальше титрування одержаного екстракту розчином натрій 2,6-дихлорфеноліндофеноляту, я якому в якості екстрагенту використовують або хлоридну, або метафосфатну, або будь-яку органічну кислоту, їх суміш, суміш органічної кислоти та її солі у діапазоні рН від 0,20 до 4,01
Опис пропозиції:
Під час визначення аскорбінової кислоти, який включає екстрагування аскорбінової кислоти або її солей розчинами кислот з наступним візуальним титруванням розчином натрій 2,6-дихлорфеноліндофеноляту як екстрагент може бути використана будь-яка органічна кислота, їх суміш, суміш органічної кислоти та її солі у діапазоні рН від 0,20 до 4,01
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб визначення аскорбінової кислоти забезпечує розширення переліку екстрагентів аскорбінової кислоти і можливість заміни хлоридної кислоти, яка відноситься до прекурсорів та метафосфатної кислоти, яка має високу вартість
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Хімія; Методи виявлення та аналізу
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові добавки/вітаміни; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 99429 "Спосіб визначення аскорбінової кислоти". Власник – ХДУХТ. Отриманий 10.06.2015р.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація технології на нові матеріали; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Переробна промисловість, харчова промисловість
Сфера діяльності партнера:
Переробна промисловість, харчова промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження способу визначення аскорбінової кислоти під час виробничих процесів
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.