русский english
Ензимна технологія переробки насіння олійних культур
2016-12-07
Активний до:
2017-12-08
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Киева пропонує технологію переробки насіння олійних культур.
Головними перевагами проекту є:
- екологічність;
- безпечність;
- економічна ефективність виробничого процесу.
Опис пропозиції:
На процес пресування впливає значна кількість факторів, які в свою чергу, залежать від параметрів обробки олійного матеріалу. При традиційних режимах волого-теплової обробки й віджиму олії не досягається повне руйнування клітинної структури, в матеріалі присутні фрагменти незруйнованих клітин і ліпідовмісних сферосом. Внаслідок цього залишковий вміст олії в макусі суттєво вищий порівняно з показником олійності шроту. Для створення оптимальної внутрішньої та зовнішньої структури матеріалу, який підлягає механічному віджиму олії, використовують низку технологічних операцій. Стан сучасних технологій видобування рослинних олій комбінованим методом попереднього пресування з подальшою екстракцією спонукають дослідників до розробки та впровадження технології, яка б забезпечувала оптимальний вихід олії та була екологічною і безпечною. Виходячи з цього, дослідження, які спрямовані на використання попередньої ферментативної обробки перед стадією пресування, є актуальними та складають наукове завдання, яке вирішує даний проект.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання органічного розчинника у виробництві є досить вартісною технологією. Попередня ферментативна обробка допомагає збільшити кількісний вихід рослинної олії та є екологічно-безпечною альтернативою традиційної технології вилучення олії із олійного матеріалу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Використання ферментів набуває розвитку у багатьох галузях. Позитивний ефект попередньої ферментативної обробки встановлено. Запропонована технологія дозволяє збільшити кількісний вихід олії без використання органічного розчинника, що робить процес одержання олії екологічним та більш безпечним. Одержані продукти переробки не містять залишки розчинника, тому є більш якісними та безпечними.
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Партнерські / Інші домовленості
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Підприємства олійножирової галузі
Сфера діяльності партнера:
Виробництво харчових продуктів.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.