русский english
Інноваційна енергоощадна технологія сушіння харчових продуктів
2016-12-07
Активний до:
2017-12-08
Анотація пропозиції:
Університет міста Києва пропонує для застосування технологію сушіння харчових продуктів. Збільшення обсягів вирощування зерна стримується 30-40 % дефіцитом сушильних потужностей. Цей дефіцит покривають більшою мірою імпортом сучасних конкурентних зерносушарок.
Впровадження інноваційного проекту дозволить зменшити залежність від імпортної техніки, підтримати вітчизняного машиновиробника, зменшити енерговитрати на сушіння зерна та покращити екологічний стан підприємства.
Опис пропозиції:
Технологія сушіння зерна є найбільш енерговитратною із усіх технологій вирощування та виробництва продуктів харчування. Енергоємність існуючих технологій сушіння більш як удвічі перевищує теоретично обґрунтовані енерговитрати. Причина цього в побудові існуючих технологіях на неповних знаннях теорії внутрішньокапілярної дифузії вологи за різних швидкостей та способів підведення теплоти. Нашими дослідженнями доповнено прогалини в цих теоретичних дослідженнях і обґрунтовано удосконалену технологію сушіння капілярно-пористих тіл. Апробація у виробничих умовах на більш як 15 зерносушильних агрегатах дозволили прискорити зневоднення на 35 – 45 %, зменшити енерговитрати на 25 – 35 % та знизити рівень забруднення довкілля до 60 %.
Інновації і переваги пропозиції:
Менші питомі енерговитрати та якість сушіння за рахунок удосконаленої технології. Можливість використання даної інноваційної розробки для удосконалення діючих зерносушарок та виготовлення на п’яти вітчизняних машинобудівельних заводах нової моделі. На відмінність від інноваційного проекту сучасні прогресивні іноземні зерносушарки вирішують проблеми енерговитрат технічними способами енергорекуперацією, удосконаленими конструктивними рішення й АСУ.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Зерно- заготівельні підприємства.
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Партнерські / Інші домовленості
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Технічне консультування; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Зерно- заготівельні підприємства.
Сфера діяльності партнера:
Транспортування сипких речовин
Задачі, що стоять перед партнером:
Реконструкція зерно- заготівельних підприємств.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.