русский english
Технологія підготовки води з використанням природних цеолітів для виробництва ферментованих напоїв
2016-12-06
Активний до:
2017-12-07
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Києва пропонує технологію підготовки води з використанням природних цеолітів для виробництва ферментованих напоїв. Збільшення чисельності населення, стрімкий розвиток промисловості призводять до різкого зростання водоспоживання. Наслідком цього є погіршення якості води. Тому проблеми водопідготовки для приготування напоїв, набувають все більшої актуальності. Актуальним є удосконалення способу фільтрування води із застосуванням нових ефективних природних матеріалів.
Опис пропозиції:
Питна вода, як сировина для виробництва ферментованих напоїв (напоїв бродіння), зокрема хлібного квасу значно впливає на технологічний процес, якість та безпечність готового продукту. Механічні фільтри з засипками гравію, кварцового піску і синтетичними матеріалами не повною мірою забезпечують якість підготовленої води. Застосування природних цеолітів, які є більш стабільними мають здатність не тільки покращувати органолептичні і фізико-хімічні показники, а також забезпечувати структурування води. При їх використанні посилюється оздоровчий ефект обробленої води та готового напою.
Інновації і переваги пропозиції:
Застосування нових фільтрувальних матеріалів не потребує нових конструкцій фільтрів чи зміни існуючих
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Ферментовані напої, приготовлені на підготовленій воді мають наближене до фізіологічного значення окисно-відновного потенціалу, що сприяє загально-оздоровчому та лікувально-профілактичному ефекту під час вживання.
Технологічні ключові слова:
Технологія виробництва напоїв
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Безалкогольні напої і заводи з їх розливу; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Партнерські / Інші домовленості
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Інвестор
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Розширення ринку збуту
Країни, яким надається перевага:
Україна, Білорусь, Молдова
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Промисловість
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет харчових технологій
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.