русский english
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі
2016-11-23
Активний до:
2017-11-24
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харків пропонує методику оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгі¬влі. Використання розробленого методичного інструментарію дозволить всім зацікавленим сторонам комплексно оцінити ефективність підприємницької діяльності в торгівлі на конкретний період часу та/або в динаміці, визначити проблеми та шляхи їх усунення. Автори методики пропонують допомогу партнерам в її впровадженні.
Опис пропозиції:
Методика оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгі¬влі передбачає застосування комплексної системи оцінки яка являє собою сукупність різноспрямованих взаємообумовлених критеріїв (ділова активність, прибутковість, конкурентоспромож¬ність), кожний з яких визначається системою відповідних галузевій специфіці показників.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгі¬влі дозволяє здійснити як комплексну оцінку ефективності підприємницької діяльності, так і за окремими складовими – ділова активність, прибутковість, конкурентоспромож¬ність.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Алгоритм оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгі¬влі передбачає послідовну оцінку за такими критеріями та відповідними статичними/динамічними показниками: 1) ділова активність – період обороту сукупних/оборотних активів, поточних зобов’язань, коефіцієнт приросту оборотних активів; 2) прибутковість – прибутковість реалізації/ активів/ власного капіталу/оборотних активів/трудових ресурсів; 3) конкурентоспроможність – частка ринку, індекс товарообороту, індекс переваги.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі, фізичні особи-підприємці в торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформації для оцінки ділової активності, прибутковості, конкурентоспромож¬ності суб’єктів підприємницької діяльності.
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.