русский english
Методика оцінювання структури капіталу торговельного підприємства за критерієм мінімізації фінансових ризиків
2016-11-02
Активний до:
2017-11-03
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оцінювання структури капіталу торговельного підприємства за критерієм мінімізації фінансових ризиків. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень щодо функціонування та розвитку торговельного підприємства з урахуванням складу та джерел формування капіталу. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
З метою ідентифікації структури капіталу торговельного підприємства пропонується методичний інструментарій, який ґрунтується на засадах сценарного підходу в управлінні підприємством і передбачає оцінювання рівня оптимальності структури капіталу господарюючого суб’єкта за результатами співвідношення критичної, розрахункової та базової величин нето-результату експлуатації інвестицій.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих використанням методу факторного моделювання та здійсненням багатоваріантних розрахунків щодо оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації фінансових ризиків, що забезпечує підтримку управлінських рішень з формування та використання фінансових ресурсів торговельного підприємства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки структури капіталу підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.