русский english
Методика визначення показників для проблемного моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі
2016-10-31
Активний до:
2017-11-01
Анотація пропозиції:
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується на освітніх та наукових розробках, пропонує методику визначення показників для проблемного моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Опис пропозиції:
Запропонована методика є дієвим інструментом підвищення ефективності управління на підприємстві. Впровадження методики на підприємстві дозволяє в режимі оперативного управління визначити проблеми у формуванні фінансових результатів від операційної діяльності (уповільнення товарооборотності та зниження доходів від додаткових послуг) та розробити заходи, спрямовані на покращення ситуації.
Інновації і переваги пропозиції:
Порівняно з іншими системами моніторингу запропонована методика є уніфікованою адже ґрунтується на даних бухгалтерського обліку й фінансової звітності та включає лише ті показники, що можуть бути використані без застережень на підприємствах. Разом із тим, за необхідності, запропонована методика може бути модифікована за рахунок розширення переліку показників-індикаторів у межах їх груп, виділених за видами фінансових результатів, що дозволяє отримувати інформацію про формування та використання фінансових результатів у розширеному вигляді.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Стисла інформація про методики міститься в статті: Систематизація показників моніторингу фінансових результатів на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-6_0-pages-127_132.pdf
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Інші споживчі товари; Інші області споживчого ринку (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Середні та крупні торговельні підприємства
Сфера діяльності партнера:
Торгівля, Промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження методики, подальша співпраця
Країни, яким надається перевага:
Усі
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Промисловість
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.