русский english
ГЛИБИННИЙ РОЗПУШУВАЧ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ
2016-10-31
Активний до:
2017-11-01
Анотація пропозиції:
Глибинний розпушувач із самообертовими фрезами локальної дії, що дозволить зробити якісне обсипання лінійно протяжного об"єкту, що укладається безтраншейним способом.
Опис пропозиції:
Глибинний розпушувач локальної дії, який складається з щілиноріза, дренера і самообертової фрези Глибинний розпушувач локальної дії. Він включає щілиноріз, з товщиною h, шириною lб, кутом загострення робочої грані 2ψ, глибиною обробітку Н і робочий орган якого складається із дренера діаметром d до якого кріпиться, з можливістю обертання, самообертова фреза, тіло обертання якої дає діаметр D. Сама фреза складається із циліндричного тіла до якого жорстко кріпляться руйнівні елементи, товщина яких k, кількість z. Кожен руйнівний елемент виконано у вигляді гвинтової поверхні, крок якої збільшується в напрямку, протилежному до напрямку руху, на величину, що визначається кутом між дотичними в початковій і кінцевій точках розвертки поверхні. Причому останній, не перевищує кута ковзання частинок ґрунту по поверхні, а її довжина є частиною кроку решітки профілів по зовнішньому діаметру тіла, що приходиться на зміну кроку, а її відношення до повного кроку, Рух самообертової фрези під час її роботи є складним: фреза рухається поступально разом з усією конструкцією зі швидкістю базової машини , і одночасно обертається в ґрунті з певною кутовою швидкістю , яка залежить від її конструктивних геометричних параметрі.
Інновації і переваги пропозиції:
Відсутній привід, мінімальний опір, збереження родючого шару.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
1. Створений глибинний розпушувач локальної дії роботоздатний на будь-якій заданій глибині в ґрунтах І – ІІІ категорій. Руйнування ґрунту розпушувачем здійснюється при формуванні щілини розрізним ножем з наступним утворенням отвору шляхом ущільнення ґрунту дренером в межах 1,3 – 1,5 діаметра останнього. Після розпушування ґрунту фрезою, він в ново структурованому вигляді укладається в межах тіла обертання фрези. 2. Раціональні кути заходу руйнівних елементів самообертової фрези складають 65 – 75 градусів. 3. Гарантоване сколювання ґрунту руйнівним елементом забезпечується при співвідношенні частини кроку решітки профілів по зовнішньому діаметру тіла обертання, що приходиться на зміну кроку поверхні до повного кроку решітки профілів складає 0,25…0,3.
Технологічні ключові слова:
Будівельне обладнання; Трубопровідна технологія; Транспортування тепла, теплопостачання, теплофікація; Сільськогосподарська техніка / технологія; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Геотермальна енергія; Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод; Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях); Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них; Будівництво
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Пат. 36133 України, МКИ А 01 В 13/00, А 01 В 13/08. Пристрій для безвідвального обробітку грунту / О.Л. Романовський, О.В. Макарчук, Ф.Д. Швець. - № 99116055; заявл. 04.11.1999; опубл. 15.07.2003, Бюл. №7.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Розробка і виготовлення на замовлення; Контроль якості; Технічне обслуговання; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Машинобудівне виробництво.
Сфера діяльності партнера:
Виготовлення і обслуговування техніки.
Задачі, що стоять перед партнером:
Доопрацювання конструкції, фінансування виробництва.
Країни, яким надається перевага:
Україна, держави Євросоюзу.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.