русский english
Методика оптимізації структури оборотних активів підприємства
2016-10-16
Активний до:
2017-10-17
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику оптимізації обсягу та структури поточних активів підприємства торгівлі на основі критерію забезпечення платоспроможності. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань управління оборотними активами з урахуванням особливостей торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика визначення оптимальної структури та обсягу поточних активів підприємства торгівлі ґрунтується на багатоваріантних розрахунках коефіцієнта покриття є інструментом прийняття управлінських рішень, оскільки усуває проблеми з платоспроможністю та забезпечує підвищення ефективності управління оборотними активами. Пропонована методика визначення раціональної структури та обсягу оборотних активів підприємства складається з п’ятьох послідовних етапів.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження запропонованої методики у діяльність підприємств дозволить покращити всі показники ефективності використання поточних активів. Зміна структури оборотних активів дозволить прискорити їх оборотність і тим самим вивільнити зайві кошти з обороту. Раціоналізація структури оборотних активів дозволить оптимізувати тривалість операційного циклу та його складових.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на отримання авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оптимізації обсягу та структури поточних активів підприємства торгівлі
Країни, яким надається перевага:
Україна.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.