русский english
Методика графоаналітичного моделювання профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі
2016-10-15
Активний до:
2017-10-16
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику графоаналітичного моделювання профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі. Використання запропонованої методики дає можливість визначити проблемі зони діяльності торговельного підприємства та граничні значення важливих індикаторів його розвитку. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика графоаналітичного моделювання профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі є важливим інструментом прийняття управлінських рішень, оскільки дозволяє однозначно визначити проблемі зони його діяльності. Крім того, розглядаючи в якості цільової функції управління бажаний для торговельного підприємства рівень використання ресурсного потенціалу в розрізі його структурних елементів можна визначити граничні значення важливих індикаторів розвитку підприємства.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики графоаналітичного моделювання профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі дозволяє суб’єктам господарювання торговельної галузі однозначно визначити проблемі зони його діяльності та граничні значення важливих індикаторів розвитку підприємства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для побудови профілю реалізації ресурсного потенціалу підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.