русский english
Методика комплексної оцінки кадрового потенціалу підприємства
2016-08-11
Активний до:
2017-08-12
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику комплексної оцінки кадрового потенціалу підприємства на основі застосування бального методу. Використання запропонованої методики дає можливість забезпечити підвищення обґрунтованості управлінських рішень, оскільки дозволяє не лише оцінити загальний рівень кадрового потенціалу підприємства, а й визначити проблемі зони в управлінні його кадровим потенціалом. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика комплексної оцінки кадрового потенціалу підприємства дозволяє кількісно виразити за допомогою балів найважливіші характеристики як працівників, так і робіт, що вони виконують. Для характеристики працівників кількісній оцінці підлягають їхній кваліфікаційно-професійний рівень і ділові якості, що створюють необхідні передумови для виконання відповідних функціональних обов’язків. Показниками, що характеризують роботу є складність виконуваних функцій і конкретно досягнутий результат. Ці ознаки є взаємозалежними і для комплексної оцінки кадрового потенціалу підприємства розглядаються в сукупності.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики дозволяє здійснити комплексну оцінку кадрового потенціалу підприємства, результати якої повинні враховуватися в процесі обґрунтування й ухвалення рішень щодо управління кадровими ресурсами підприємства з метою розробки системи заходів, спрямованих на реструктуризацію, подальший розвиток або збереження кадрового потенціалу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
отримано свідоцтво про державну реєстрацію авторського права в Україні
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки кадрового потенціалу підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.