русский english
ТЕПЛОМЕЛІОРАТИВНА СИСТЕМА НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ СКИДНИХ ВОД ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ
2016-02-05
Активний до:
2017-02-05
Анотація пропозиції:
Тепломеліоративна система для обігріву ґрунту сільськогосподарського призначення скидними теплими (циркуляційними) водами теплових і атомних електростанцій, промислових підприємств, що використовують природні води для охолодження технологічного обладнання, геотермальними водами для цілей надраннього рослинництва.
Опис пропозиції:
Тепломеліоративна система ґрунтується на технології пропускання теплої води тонким шаром по поверхні ґрунту за допомогою мережі спеціальних герметичних оболонок-рукавів і передачі теплової енергії від води у середовище перебування (проживання) рослин. Температури води, яка складає не менше 18-20 градусів достатньо для підтримання у верхньому шарі ґрунту та приземному шарі повітря температури близько 14-15 градусів у нічні години і хмарні дні навесні та вирощування (вигонки) овочевих і ягідних культур. При цьому ділянки ґрунту додатково мають бути захищені світлопрозорими конструкціями – тимчасовими тунельними плівковими укриттями чи культиваційними спорудами, а також оснащені системами краплинного зрошення.
Інновації і переваги пропозиції:
У порівнянні з тепличним господарством, де використовується високопотенціальне тепло, яке отримують спалюванням природного палива (природного газу, вугілля тощо), запропонована тепломеліоративна система використовує теплоту скидних теплих вод, наявних у значній кількості на теплових і атомних електростанціях, промислових підприємствах, а також у вигляді природних геотермальних вод. Система базується на новій технології та розвиває створення нового інженерно оснащеного виду ґрунту для сільськогосподарського призначення – тепломеліорованого ґрунту із інноваційними конструкціями спеціальних тепломеліоративних систем. Обгрунтовано створювати блок-секції грунту, що обігріваються довжиною 20-25 м і шириною 1-2 м. Із блок-секцій обґрунтовано створювати блок-модулі. Конструктивні рішення тепломеліоративної системи захищено патентами України.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Доказова база ефективності запропонованої тепломеліоративної системи одержана шляхом розробки математичних моделей теплопереносу в ґрунті і виконання на їх основі числових розрахунків на ЕОМ, а також постановки натурних досліджень у реальних природних умовах Рівненської області. Використовувалась вода з температурю 18-25 градусів, що відповідає температурном режиму скидних теплих вод Хмельницької АЕС. Обігрів здійснювався протягом березня-квітня-травня оболонками-рукавами у вигляді трубопроводів діаметром 100 мм, довжиною 20 м, 5 штук яких розміщені на ділянці шириною 1 м і довжиною 20 м. Ділянка захищена тунельним укриттям із поліетиленової плівки. Для зрошення ґрунту використовували систему краплииного зрошення, вирошували зелені овочеві культури і полуницю.
Технологічні ключові слова:
Оптимізація процесів, використання сбросового тепла; Тваринництво / землеробство
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження; Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Отримано патенти України на корисну модель: Спосіб улаштування утепленого ґрунту, № 26715. Рукав-теплообмінник, №33383. Пристрій для обігріву ґрунту низькопотенціальним теплом, №38899. Теплообмінник для обігріву ґрунту низькопотенціальним теплом, №42083. Теплообмінник для обігріву захищеного ґрунту низькопотенціальним теплом, № 49677. Автоматизована тепломеліоративна система, № 49688. Колектор блок-секції системи поверхневого обігріву ґрунту, № 90843 та інші.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Державне або приватне підприємство
Сфера діяльності партнера:
Сільське господарство, землеробство у закритому і відкритому ґрунті, енергетика, промисловість, діяльність, що пов'язана з наявністю проблем з охолодженням циркуляційних вод в системах технічного водопостачання чи використання скидних теплих вод.
Задачі, що стоять перед партнером:
Надати можливість впровадження розробленої технології за кошти партнера або інвестора і проведення додаткових досліджень. Пошук інвестора.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни Євросоюзу.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.