русский english
Технологія поверхневого обігріву ґрунту низькотемпературними водами для цілей надраннього рослинництва
2016-02-05
Активний до:
2017-02-05
Анотація пропозиції:
Технологія для обігріву ґрунту сільськогосподарського призначення скидними теплими (циркуляційними) водами теплових і атомних електростанцій, промислових підприємств, що використовують природні води для охолодження технологічного обладнання, для цілей надраннього рослинництва.
Опис пропозиції:
Технологія покращення теплового режиму ґрунту і приземного шару повітря у ранні весняні періоди шляхом використання теплоти скидних теплих вод, які мають температуру 20-30 градусів. В основі технології – пропускання теплої води тонким шаром по поверхні ґрунту за допомогою мережі спеціальних герметичних оболонок-рукавів і передача теплової енергії від води у середовище перебування (проживання) рослин. Температури води 18-20 градусів достатньо для підтримання у верхньому шарі ґрунту та приземному шарі повітря температури близько 14-15 градусів у нічні години і хмарні дні навесні та вирощування (вигонки) овочевих і ягідних культур. При цьому ділянки ґрунту додатково мають бути захищені світлопрозорими конструкціями – тимчасовими тунельними плівковими укриттями чи культиваційними спорудами.
Інновації і переваги пропозиції:
У порівнянні з тепличним господарством, де використовується високопотенціальне тепло, яке отримують спалюванням природного палива (природного газу, вугілля тощо), пропонована технологія використовує низькопотенціальні джерела теплової енергії, зокрема теплоту скидних теплих вод, наявних у значній кількості на теплових і атомних електростанціях, промислових підприємствах, а також природні геотермальні води. Технологія започатковує створення нового інженерно оснащеного виду ґрунту для сільськогосподарського призначення – тепломеліорованого ґрунту із інноваційними конструкціями спеціальних меліоративних систем.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Доказова база ефективності пропонованої технології одержана шляхом розробки математичних моделей теплопереносу в ґрунті і виконання на їх основі числових розрахунків на ЕОМ із формування температурних полів в системі "грунт-приземний шар повітря" при наявності в ній різних за конструкціями джерел тепла, а також постановки натурних досліджень у реальних природних умовах Рівненської області. Вирішено на ЕОМ задачі нагрівання ґрунту пластинами на його поверхні, лінійними точковими джерелами в ґрунті, пластинами з додатковим захистом ґрунту напівсферичними плівковими укриттями, одержано експериментальні дані і встановлені закономірності про формування теплового режиму ґрунту і повітря за умов сезонного його нагрівання (березень-травень) водо наповненими оболонками-рукавами. Використовувалась вода з температурою 20-30 градусів за температурним режимом скидних теплих вод Рівненської і Хмельницької АЕС.
Технологічні ключові слова:
Оптимізація процесів, використання сбросового тепла
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження; Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патенти України на корисну модель: 1. Спосіб улаштування утепленого ґрунту, № 26715, 2007 р. 2. Рукав-теплообмінник, №33383, 2008 р. 3. Пристрій для обігріву ґрунту низькопотенціальним теплом, №38899, 2009 р. 4. Теплообмінник для обігріву ґрунту низькопотенціальним теплом, №42083, 2009 р. 5. Теплообмінник для обігріву захищеного ґрунту низькопотенціальним теплом, № 49677, 2010 р. 6. Автоматизована тепломеліоративна система, № 49688, 2010 р.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Державне або приватне підприємство
Сфера діяльності партнера:
Сільське господарство, землеробство у закритому і відкритому ґрунті, енергетика, промисловість, діяльність, що пов'язана з наявністю проблем з охолодженням циркуляційних вод в системах технічного водопостачання чи використання скидних теплих вод.
Задачі, що стоять перед партнером:
Надати можливість впровадження розробленої технології за кошти партнера або інвестора і проведення додаткових досліджень. Пошук інвестора.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни Євросоюзу.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.