русский english
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПІГМЕНТОУТВОРЕННЯ У БАКТЕРІЙ
2016-01-15
Активний до:
2017-01-15
Анотація пропозиції:
Університет м. Запоріжжя здійснює пошук партнерів для впровадження у широкий загал способу який дозволяє оцінювати інтенсивності пігментоутворення у бактерій і дозволяє визначати ступінь забруднення середовища важкими металами та ксенобіотиками.
Опис пропозиції:
В основу способу поставлено задачу розробити спосіб визначення інтенсивності пігментоутворення у бактерій, який шляхом вирощування їх на поживному середовищі, їх фотографування та переводу зображення досліджуваного об'єкта в програму Adobe Photoshop, за допомогою пакета програм СІЕ Lab шляхом оцінки кольору цифрового зображення дозволяє встановлювати інтенсивність пігментоутворення бактерій.

Спосіб визначення інтенсивності пігментоутворення у бактерій, що включає вирощування зразків бактерій на поживному середовищі в термостаті; фотографування культури бактерій при заданому освітленні та передачу цифрового зображення на комп'ютер; визначення відтінків для кожного первинного кольору; порівняння кольору вирощених бактерій, який відрізняється тим, що вирощування бактерій здійснюють впродовж 24-48 годин, виконують порівняння кольору вирощених бактерій, який обумовлений пігментсинтезуючою активністю, визначають зміну інтенсивності пігментоутворення у бактерій дослідного зразка в порівнянні з
контролем.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб дозволяє шляхом вирощування впродовж 24-48 годин контрольного
та дослідного зразків бактерій на поживних середовищах у термостаті і фотографування
зразків бактерій при заданому освітленні та
передачі цифрових зображень на комп'ютер в
програму Adobe Photoshop здійснювати оцінку
кольору цифрового зображення за допомогою
пакета програм СІЕ Lab, встановлювати
інтенсивність пігментоутворення бактерій та
визначати зміни інтенсивності їх
пігментоутворення.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Клітинна та молекулярна біологія; Навколишнє середовище; Екологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші застосування генної інженерії
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Деклараційний патент України
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація технології на нові матеріали; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Маркетингова організація, науково-дослідницька організація.
Сфера діяльності партнера:
Екологія, біохімія.
Задачі, що стоять перед партнером:
Поширення технології, та її впровадження
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни-ЄС.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.