русский english
Спосіб гідрорізання харчових матеріалів
2016-01-04
Активний до:
2017-01-04
Анотація пропозиції:
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував спосіб гідрорізання харчових матеріалів. Розроблений спосіб гідрорізання харчових матеріалів дозволить знизити металоємність конструкції пристрою для гідрорізання, знизити його оптову вартість, спростити та знизити енергоємність та трудоємність процесу розрізання. На ринку устаткування України відсутні вітчизняні зразки-аналоги устаткування для гідрорізання харчових матеріалів.
Опис пропозиції:
За результатами проведених експериментальних досліджень розроблено установку для гідрорізання харчових продуктів. Запропоновано спосіб гідрорізання харчових матеріалів, який передбачає гідрорізання твердих матеріалів, що призначені для подрібнення, струменем води з метою надання заданих форм, розмірів і якості поверхні. Тривалість процесу гідрорізання для різних харчових матеріалів може регулюватися за допомогою зміни тиску робочої рідини з пульта ЧПУ, а звідси й швидкості ріжучого струменя. Таке регулювання не представляє труднощів. У запропонованому пристрої для гідрорізання завдяки використанню сопла з діаметром вихідного отвору (0,06-0,3)*10-3м, гідромультиплікатора двосторонньої дії та ресивера матеріал, що розрізується може бути харчовим, та не використовується абразивний матеріал. При дії ріжучого струменя з такими параметрами на харчові матеріали та продукти в них відбувається процес мікровідриву часток матеріалу від його основної маси, тобто відбувається розрізання. Зменшення металоємності конструкції забезпечить зниження оптової вартості пристрою для гідрорізання орієнтовно на 1500грн. Спрощення процесу розрізування забезпечить зниження енергоємності та трудоємності процесу на 8...10%, що забезпечить економію експлуатаційних затрат орієнтовно в сумі 2600 грн. Наведені переваги забезпечать річний економічний ефект орієнтовно в сумі 3350 грн/рік на один пристрій для гідрорізання.
Результати розробки можуть бути реалізовані на харчових підприємствах крупного і середнього бізнесу, підприємствах, що спеціалізуються на переробці, зберіганні та реалізації заморожених харчових продуктів і матеріалів Розрахований економічний і соціальний ефект від впровадження результатів досліджень, показано, що застосування устаткування для гідро різання харчових продуктів є економічно доцільним.
Інновації і переваги пропозиції:
Спосіб гідрорізання харчових продуктів полягає гідрорізання твердих матеріалів, що призначені для подрібнення, струменем води з метою надання заданих форм, розмірів і якості поверхні, яке може бути використане у різних галузях промисловості – машинобудівній, легкій, електронній, деревообробляючій, авіабудівельній, аерокосмічній, харчовій та ін. Економічна привабливість розробки для просування на ринок обумовлюється зниженням металоємності конструкції пристрою для гідрорізання, зниженням його оптової вартості, спрощенням та зниженням енергоємності та трудоємності процесу розрізування.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель «Пристрій для гідрорізання харчових матеріалів»
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Результати розробки можуть бути реалізовані на харчових підприємствах крупного і середнього бізнесу, підприємствах, що спеціалізуються на переробці, зберіганні та реалізації заморожених харчових продуктів і матеріалів
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни ЄС
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.