русский english
Спосіб одержання алілтіосечовин на основі амінопохідних Родаміну 6Ж
2015-12-21
Активний до:
2016-12-21
Анотація пропозиції:
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання алілтіосечовин на основі амінопохідних Родаміну 6Ж, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції алкілювання, виділення цільового продукту реакції без домішок з досить високими виходами.
Опис пропозиції:
Корисна модель належить до галузі хімічних технологій, а точніше до органічної хімії і може бути використана для одержання алкенілзаміщених похідних аміноксантенових барвників, які в свою чергу володіють високою фізіологічною активністю і можуть бути використані для виготовлення лікарських засобів з широким діапазоном препаратів при онкологічних захворюваннях і амілоїдозах. Відоме застосування похідних Родаміну як барвників для фарбування шкіри, паперу, мила, косметичних засобів, а також використання Родамінів як високочутливих реагентів для екстракційно-флуориметричного і екстракційно-спектрофотометричного визначення елементів.
Завданням, на вирішення якого спрямована корисна модель, що заявляється, є підбір умов проведення реакції алкілювання, для одержання 2-пропенілтіосечовин, що є похідними Родаміну 6Ж без домішок, шляхом зміни технологічного процесу.
Поставлене завдання вирішується завдяки тому, що попередньо одержують розчин аміноетильного похідного Родаміну 6Ж, додають алілізотіоціанат у відповідному співвідношенні до вихідної сполуки, здійснюють синтез при енергійному перемішуванні та кип'ятінні, а по закінченню реакції розчин випарюють досуха, залишок перекристалізовують з метанолу та ідентифікують одержану речовину як 1-[3',6'-біс(етиламіно)-2',7'-диметил-3-оксо-2,3-дигідроспіро[ізоіндол-1,9'-ксантен]-2-іл]-3-(2-пропеніл)тіосечовину. Крім того, як розчинник використовують тетрагідрофуран.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб одержання алілтіосечовин на основі амінопохідних Родаміну 6Ж може бути використаний для для одержання N-пропенілтіосечовин похідних Родаміну 6Ж чи продуктів N-алкілювання інших амінозаміщених гетероциклічних сполук в заводських та науково-дослідних лабораторіях.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Органічні речовини
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Хімікати із спеціальними властивостями
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Університет є заявником та власником заявки № 98430, є рішення про видачу патенту України на корисну модель.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Інвестор, замовник, співвиконавець.
Сфера діяльності партнера:
Синтези органічних сполук, лабораторна діагностика, фармація.
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз, Китай, Південна Корея.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.