русский english
Спосіб одержання сульфону 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу
2015-12-21
Активний до:
2016-12-21
Анотація пропозиції:
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції окиснення, виділення цільового продукту реакції та доцільність використання каталізатора. Це дає можливість одержувати сульфони похідних тіобензімідазолу без домішок з досить високими виходами.
Опис пропозиції:
Корисна модель належить до галузі хімічних технологій, а точніше до органічної хімії і може бути використана для одержання сульфонів похідних 2-меркаптобензімідазолу, які в свою чергу володіють високою фізіологічною активністю і використовуються для виготовлення лікарських препаратів, зокрема, антимікробних та антиалергічних.
Завданням, на вирішення якого спрямована корисна модель, що заявляється, є підбір умов проведення реакції окиснення, для одержання сульфону 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу без домішок, шляхом зміни технологічного процесу.
Поставлене завдання вирішується завдяки тому, що попередньо одержують спиртовий розчин 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу охолоджений до 1-5 ºС, у який додають гідроген пероксид у відповідному співвідношенні, здійснюють синтез у присутності каталізатора, виділяють продукт реакції шляхом додавання водного розчину натрій бісульфіту після витримки у часі реакційної суміші та ідентифікують одержану речовину як сульфон 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб одержання сульфону 2-(3-метил-2-бутеніл)тіобензімідазолу може бути використаний для одержання сульфонів алкенілзаміщених- та конденсованих похідних тіобензімідазолу чи продуктів окиснення інших алкенілзаміщених гетероциклічних сполук в заводських та науково-дослідних лабораторіях
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Органічні речовини
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Хімікати із спеціальними властивостями
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Університет є заявником та власником заявки № 99189, є рішення про видачу патенту України на корисну модель.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Інвестор, замовник, співвиконавець.
Сфера діяльності партнера:
Синтези органічних сполук, лабораторна діагностика, фармація.
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз, Китай, Південна Корея.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.