русский english
Спосіб одержання 2-металілтіо-4-метилпіримідин-6(1Н)-ону
2015-12-21
Активний до:
2016-12-21
Анотація пропозиції:
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання 2-металілтіо-4-метилпіримідин-6(1Н)-ону, що включає підбір оптимальних умов проведення реакції алкілювання та виділення цільового продукту - алкенілтіозаміщеного похідного піримідин-6(1Н)-ону з досить високим виходом.
Опис пропозиції:
Корисна модель належить до галузі хімічних технологій, а точніше до органічної хімії і може бути використана для одержання алкенілзаміщених похідних 2-тіоурацилу, які в свою чергу володіють високою фізіологічною активністю і можуть бути використані для виготовлення лікарських препаратів, зокрема, антимікробних та антиалергічних.
Завданням, на вирішення якого спрямована корисна модель, що заявляється, є підвищення виходу алкенілзаміщених сполук піримідину та забезпечення умов проведення реакції алкілювання, шляхом зміни параметрів та введення нових операцій технологічного процесу.
Поставлене завдання вирішується завдяки тому, що попередньо одержують водневий розчин натрієвої солі 4-метил-2-тіопіримідин-6(1Н)-ону нагріванням до 55-75 ºС, його охолодженням і додаванням металілхлориду у спирті в визначеному співвідношенні. Здійснюють синтез при енергійному перемішуванні, осад, що утворився після витримки у часі реакційної суміші, відфільтровують та ідентифікують одержану речовину як 2-металілтіо-4-метилпіримідин-6(1Н)-он.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб одержання 2-металілтіо-4-метилпіримідин-6(1Н)-ону може бути використаний для одержання алкенілтіозаміщених похідних піримідину чи продуктів алкілювання інших тіозаміщених гетероциклічних сполук в заводських та науково-дослідних лабораторіях.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Органічні речовини; Фармацевтика
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Медичні генно-інженерні застосування; Фармпрепарати/тонкі хімікати
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Університет є заявником та власником заявки № 98429, є рішення про видачу патенту України на корисну модель.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Інвестор, замовник, співвиконавець.
Сфера діяльності партнера:
Синтези органічних сполук, лабораторна діагностика, фармація.
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз, Китай, Південна Корея.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.