русский english
Технологія забезпечення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на мостах
2015-12-08
Активний до:
2016-12-08
Анотація пропозиції:
Фахівцями, що спеціалізуються на механіці дорожньо-будівельних
матеріалів і конструкцій дорожніх одягів університету запропоновано
уточнення і вдосконалення теоретичного апарату конструювання
дорожнього одягу з покриттям з урахуванням особливостей зсувостійкості
асфальтобетону на мостах. Колектив авторів шукає партнерів для
інвестицій та спільного впровадження методики конструювання та
рекомендацій щодо забезпечення зсувостійкості асфальтобетонного
покриття на мостах
Опис пропозиції:
В останні роки проблема зсувостійкості асфальтобетонного покриття
на мостах з утворенням колійності, зсувів, напливів є одним із
найпоширеніших дефектів, що знижує рівень безпеки руху на мостах, а
також наносить значного збитку економіці країни. Це відбувається у
зв’язку зі збільшенням вартості автомобільних перевезень, а також
через виконання передчасних ремонтів асфальтобетонного покриття на
мостах.
Планується проаналізувати умови утворення зсувних деформацій
асфальтобетонного покриття, встановити аналітичні залежності для
розрахунку зсувостійкості, експериментально дослідити
термо–в’язко–пружно-пластичні характеристики асфальтобетону, для
аналізу напруженого та граничного станів при зсувостійкості
асфальтобетонних покриттів, розробити методику конструювання
дорожнього одягу з покриттям на мостах підвищеної зсувостійкості,
розробити рекомендації по забезпеченню зсувостійкості асфальтобетонного
покриття на мостах.
На основі досліджень запропонована методика конструювання дорожнього
одягу з асфальтобетонним покриттям підвищеної зсувостійкості на мостах;
розроблено рекомендації по забезпеченню зсувостійкості асфальтобетонного
покриття на мостах.
Продавець має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо
контролю якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів та конструкцій
дорожнього одягу.
Інновації і переваги пропозиції:
Переваги перед аналогами полягають в тому, що дослідження, що
проводились в нашій країні та за кордоном в більшості випадків
опираються на рішення теорії пружності і недостатньо враховують
термо–в’язко–пружно-пластичні характеристики створення зсувних
деформацій в асфальтобетонному покритті мостів.
Тому є актуальним використання методів оцінки опору асфальтобетону
до колієутворення в умовах України, розробка методу оцінки опору
асфальтобетону до колієутворення та наукове обґрунтування отриманих
результатів випробування асфальтобетону методом багаторазового
навантаження від коліс.
Передбачається отримати такі науково-технічні результати:
-покращена технологія приготування асфальтобетонних сумішей та
влаштування асфальтобетонного покриття на мостах;
-програмний комплекс для розрахунку на зсувостійкість асфальтобетонного
покриття на мостах;
-методика конструювання та практичні рекомендації по забезпеченню
зсувостійкості асфальтобетонного покриття на мостах;
-експериментальні зразки покриття на дослідних ділянках;
-проекти нормативних документів, технічної та технологічної документації.
Економічна та технічна ефективність роботи буде отримана за рахунок
підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на мостах,
що забезпечить зниження витрат на ремонт і утримання. Впровадження
запропонованої технології дозволить замовнику забезпечити необхідний
термін служби покриття на мостах.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Дослідження виконуються на кафедрі дорожньо-будівельних матеріалів
і хімії та у випробувальній лабораторії якості матеріалів транспортного
будівництва, що обладнані необхідними засобами вимірювальної техніки,
випробувальним та допоміжним обладнанням, яке пройшло сертифікацію та
метрологічну повірку. Лабораторія повністю забезпечена необхідним
обладнанням для проведення випробувань асфальтобетону згідно з ДСТУ
Б.В.2.7-119-2003
Технологічні ключові слова:
Будівельні матеріали, компоненти та методи; Технологія транспортування матеріалів (твердих, рідких, газоподібних); Властивості матеріалів, корозія/руйнування; Автодорожний транспорт; Дорожна справа / системи управління
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Комп'ютерні послуги; Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях); Промислові послуги
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
„Конструювання дорожнього одягу на мостах з асфальтобетонним
покриттям підвищеної зсувостійкості”, № 41995 від 30.01.2012 р.
(Онищенко А.М., Лаптєва Н.С. та ін.).
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Принципово новий процес
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна,
науково-дослідницька організація
Сфера діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі, що стоять перед партнером:
інвестиції, впровадження розробок
Країни, яким надається перевага:
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь,
Казахстан
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Таня Покшевницкая
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.