русский english
Навчальний посібник «Основи органічної хімії. Теорія і практикум»
2015-12-01
Активний до:
2016-12-01
Анотація пропозиції:
Фахівці ХДУХТ (м. Харків) пропонують навчальний посібник для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з органічної хімії, яка є основою фундаментальної, загально-професійної, спеціальної підготовки фахівців інженерного профілю. Автори шукають партнерів (освітня установа, видавництво) для розповсюдження навчального посібника викладачам, аспірантам і студентам, інвесторів (типографії) для видавництва
Опис пропозиції:
З метою організації ефективної самостійної роботи студентів з органічної хімії кожен розділ посібника містить теоретичну частину, завдання для індивідуальної роботи. Засвоєння теоретичних і практичних основ органічної хімії дозволить сформувати комплекс хімічних знань і навиків, спрямованих на активне формування професійних компетенцій, необхідних для виконання виробничих функцій майбутніх фахівців
Інновації і переваги пропозиції:
Значну увагу приділено ознайомленню з номенклатурою, ізомерією, хімічними властивостями, індивідуальними особливостями представників основних класів органічних сполук. У кожній лабораторній роботі подано докладний опис методики експерименту та пояснення щодо його виконання, акцентується увага на правилах техніки безпеки під час проведення окремих робіт, а також ретельно розглянуто хімізм реакцій, що складають основу кожного досліду
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Висвітлено практичне значення представників основних класів органічних сполук, у тому ессенціальних мікронутрієнтів
Технологічні ключові слова:
Друк; Органічна хімія; Освіта, навчання
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Освіта, навчальні посібники і канцтовари; Книги, листівки та інша друкарська продукція
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Рекомендовано до друку вченою радою Харківського державного університету харчування та торгівлі як навчальний посібник
Тип потрібної співпраці:
Розробка і виготовлення на замовлення; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Освітня установа, видавництво
Сфера діяльності партнера:
Освітні послуги, друкарські послуги
Задачі, що стоять перед партнером:
Застосування навчального посібника у навчальному процесі підготовки фахівців та перепідготовці кадрів; видання посібника
Країни, яким надається перевага:
Білорусь, Україна, Росія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.