русский english
Дослідження умов існування і критеріїв ідентифікації гідродинамічного солітону та інших типів білякритичних течій
2015-12-01
Активний до:
2016-12-01
Анотація пропозиції:
Пропонується для використання оригінальну математичну модель хвилеподібних білякритичних течій та виведене на її основі узагальнене диференціальне рівняння профілю вільної поверхні цих течій. На їх основі встановлено умови існування і критерії ідентифікації гідродинамічного солітону та інших типів білякритичних течій рідини.
Опис пропозиції:
В розробці виконані дослідження недостатньо вивченого особливого класу гідравлічних явищ, що утворюються при характерних глибинах і швидкостях, близьких до критичних значень.При цьому в рамках зазначеної загальної проблеми розглядається конкретна фундаментальна задача вивчення ступеню нахилу і кривизни елементарних струминок у початковому перерізі розглядуваних течій, а також вплив вказаних факторів на умови існування та основні характеристики різних типів білякритичних течій.
Інновації і переваги пропозиції:
У згаданих математичній моделі та узагальненому диференціальному рівнянні вперше враховані можливі нахил і кривизну елементарних струминок у початковому перерізі розглядуваних явищ. Ці фактори враховані через коефіцієнт негідростатичності, який характеризує ступінь відхилення від гідростатичного закону розподілу тиску по глибині у зазначеному перерізі.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Сфера використання отриманих результатів відноситься до таких галузей економіки та господарства: гідроенергетика, гідротехніка, водне господарство. Серед різних типів гідроенергетичних і гідротехнічних споруд, в межах яких утворюються білякритичні течії, необхідно виділити канали, безнапірні тунелі, нижні б'єфи ГЕС та водоскидів. Проектування таких споруд здійснюється на основі розрахунків характеристик утворюваних гідравлічних явищ.
Технологічні ключові слова:
Гідроелектрична енергія; Математичне моделювання; Фізика рідин; Гідравлика
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші види альтернативної енергії (вкл. ядерну енергетику і видобуток урану); Інші області, пов'язані з енергетикою; Будівництво
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Партнерські / Інші домовленості
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Україна, держбюджетна науково-дослідна робота №І-45
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Проектні та експлуатаційні організації.
Сфера діяльності партнера:
Проектування та експлуатація гідроенергетичних об'єктів.
Задачі, що стоять перед партнером:
Встановлення реальних гідравлічних умов роботи гідроенергетичних споруд з утворенням білякритичних течій.
Країни, яким надається перевага:
Україна.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.