русский english
Дослідження архітектурної спадщини дерев'яного храмобудування Волині ХІХ-ХХ ст.
2015-12-01
Активний до:
2016-12-01
Анотація пропозиції:
Науково-дослідна робота спрямована на виявлення, оцінювання, аналіз та синтез стилістичних ознак храмобудування в період перебування волинських земель у складі Російської імперії, а також суспільно-історичних подій, що спричинили появу подібної архітектури на теренах сучасної Правобережної України.
Опис пропозиції:
Аналіз архітектури волинських православних церков, що з’явилася як наслідок перебування Правобережної України у складі Російської імперії, має суперечливий характер, заданий попередніми дослідниками. Тому нині постала проблема визначення історико-архітектурної цінності культурної спадщини ХІХ – початку ХХ ст. Для цього потрібно детально вивчити її архітектурні особливості, глибоко усвідомити історичні процеси даного періоду та їхній зворотний вплив на розвиток церковного мистецтва в територіальних межах дослідження. Без цього неможливо створити загальну, комплексну картину виникнення чужинної культури на теренах Волині. Неупереджений аналіз та оцінка волинської дерев’яної церковної архітектури ХІХ – початку ХХ ст., з точки зору сучасних позицій, сприятиме подоланню застарілих стереотипів і штампів попередніх дослідників, оскільки сукупність усіх цих споруд відображає складнощі й суперечності тієї епохи, в котру вони з’явилися.
Інновації і переваги пропозиції:
Сучасні дослідження дерев’яних храмів України полягають головним чином у вивченні дерев’яного зодчества більш ранніх зразків, які збереглися ще з ХVІІ та ХVІІІ ст.ст. Проте мало кого цікавлять православні церковні споруди, що дісталися нам у спадок після перебування Правобережної України під владою Російської імперії. Внаслідок поширеної думки про „типовість” культових будівель ХІХ – початку ХХ ст., її вивчення зводиться найчастіше до стислих розділів з негативним відтінком на фоні загального аналізу сакральної архітектури України від давніх часів до сьогодення. Попри всі з’ясовані вже критичні оцінки дерев’яних православних церков визначеного періоду в даній роботі буде зроблене дослідження певних факторів, що стануть на захист цієї архітектури і, можливо, в подальшому зменшать долю негативізму у ставленні до неї. Проаналізувавши джерельну базу по даній тематиці, стає зрозумілим, що неоросійський канон став неприйнятним для багатьох представників еліти. Скептичний настрій зумовлений передусім поширеним уявленням про однаковість і шаблонність православних церков. Однак дослідження, зроблене у цій роботі спростовує ці стереотипи. Різноманіття та своєрідність в церковну архітектуру Волині ХІХ – початку ХХ ст. були привнесені будівничими, що споруджували храми і пропускали їх через своє бачення та свої уподобання.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
У ході наукового дослідження була використана комплексна методика натурних обстежень об’єктів (фотофіксація, зарисовки, архітектурні обміри) та камеральних робіт (аналіз джерел та літератури , що стосується теми, виконання обмірних креслень, вивчення картографічних матеріалів). Також були використані такі традиційні наукові методи як систематизація попередніх досліджень, порівняльний та образно-композиційний аналіз, методи дедукції тощо.
Технологічні ключові слова:
Використання в сфері туризму; Культурна спадщина; Освіта, навчання
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Споживчі послуги; Освіта, навчальні посібники і канцтовари; Будівництво і будівельна продукція; Інше будівництво і будівельні вироби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Є ліцензійна угода
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Протягом 2010-2011 рр. укладено облікові картки та паспорти 7 об’єктів культурної спадщини.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Розробка і виготовлення на замовлення
Тип шуканого партнера:
Державні пам'яткоохоронні організації. Замовник (релігійні організації).
Сфера діяльності партнера:
Охорона культурної спадщини. Релігійна діяльність.
Задачі, що стоять перед партнером:
Формування пакету замовлень; часткове інвестування.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.