русский english
Видобування та переробка корисних копалин
2015-11-30
Активний до:
2016-11-30
Анотація пропозиції:
Впровадження технологій переробки низькокондиційних корисних копалин дозволяє розширити ресурсну базу промисловості та розробляти родовища, які не розроблялись з умов низької якості сировини.
Опис пропозиції:
Технологія переробки низькокондиційних корисних копалин включає в себе: методи оцінки мінерально-сировинних ресурсів України; обґрунтування раціонального використання і відновлення торфових ресурсів; удосконалення технологічних процесів і обладнання з видобування та переробки торфу; дослідження підготовки сировини для виробництва альтернативних видів палив.
Інновації і переваги пропозиції:
Розробка є інноваційною, захищена 2 патентами на корисну модель, видано 6 публікацій у відкритому друці.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Методи оцінки мінерально-сировинних ресурсів України; обґрунтування раціонального використання і відновлення торфових ресурсів; удосконалення технологічних процесів і обладнання з видобування та переробки торфу; дослідження підготовки сировини для виробництва альтернативних видів палив.
Технологічні ключові слова:
Гірничорудна технологія; Викопні палива; Відновлювальні джерела енергії
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Альтернативна енергетика; Гірська справа (не пов'язане з енергетикою)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 80070 від 03.12.2012; опубл. 13.05.13, Бюл. №9. Патент України на корисну модель № 70842, від 16.12.2012; опубл.25.06.2012,Бюл. №.12.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Принципово новий процес; Розробка і виготовлення на замовлення
Тип шуканого партнера:
Підприємства що спеціалізуються на видобутку корисних копалин.
Сфера діяльності партнера:
Гірництво, видобуток міді.
Задачі, що стоять перед партнером:
Практична реалізація наукових розробок, впровадження у процес виробництва.
Країни, яким надається перевага:
ЄС, США, СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.