русский english
Розробка теоретичних засад оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів, територій України в контексті сталого розвитку
2015-11-27
Активний до:
2016-11-27
Анотація пропозиції:
Актуальність теми зумовлена відсутністю єдиних методичних підходів та рекомендацій щодо поєднання соціальних, економічних і екологічних складових сталого розвитку регіонів, територій з урахуванням їх природно - ландшафтних особливостей. Для цього потрібно обґрунтувати теоретичні основи, принципи та методи оцінки інтегрального показника стану соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів та територій.
Опис пропозиції:
Суть загальної фундаментальної проблеми полягає в розробці теоретичних основ, принципів та методів оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку регіону (територій) в контексті сталого розвитку. Суть конкретної фундаментальної задачі полягає в розробці методів оцінки стану соціо-економіко-екологічної системи регіону та моделі прогнозу розвитку цієї системи в часі (дослідження феномену сталого розвитку регіону).
Інновації і переваги пропозиції:
Уперше досліджено стан соціо-економіко-екологічоного розвитку регіонів, територій на основі індикаторів сталого розвитку, формалізовано підходи до розрахунку інтегральних показників соціо-економіко-екологічного розвитку територій та регіону методом багаторівневого агрегування базових позитивних і негативних індикаторів у показники вищого ієрархічного рівня. Вдосконалено методологію розрахунку індексів розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем регіону із застосуванням в якості орієнтирів сталості розвитку максимальних і мінімальних величин відповідних індикаторів регіонального рівня та нормативних величин. Вперше розроблено систему вивчення динаміки та прогнозування інтегрального індексу сталого розвитку регіону із використанням принципів статистичного аналізу. Вдосконалено наукові основи розробки картосхем за інтегральними показниками, які використовуються для візуального визначення соціального, економічного і екологічного стану а також показника сталості розвитку будь-якої території, прийняття необхідних управлінських рішень для покращення ситуації. За результатами виконання розвинуті теоретичні основи, принципи побудови і реалізації моделі оцінки індексу сталості, який характеризує стан соціальної, економічної та екологічної підсистем регіонів з урахуванням їх природно-ландшафтних особливостей, а також структура, вимоги до методичного та інформаційного забезпечення її реалізації.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Оцінка ризику; Екологія; Технології дистанційного збору даних; Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші послуги (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Партнерські / Інші домовленості
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Прищепа А.М., Клименко Л.В. Методичні рекомендації з розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного розвитку району.// Наукове видання. Рівне, 2009.- 32 с.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Управління адміністративно-територіальними одиницями (область, місто, район, територіальна сільська громада).
Сфера діяльності партнера:
Охорона навколишнього природного середовища. Управління територіальними комплексами, економіки, сільського господарства, менеджменту.
Задачі, що стоять перед партнером:
Фінансування розробки проектів стратегій сталого розвитку адміністративних одиниць та розробки місцевих планів дій з охорони навколишнього середовища.
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.