русский english
Реологія в процесах виробництва харчових продуктів
2015-11-20
Активний до:
2016-11-20
Анотація пропозиції:
Університет (ХДУХТ), м. Харків, що спеціалізується в галузі наукових розробок та освітніх послуг, запропонував навчальний посібник, в якому розглянуті шляхи удосконалення переробного обладнання з урахуванням зміни структурно-механічних характеристик продукту, що переробляється. Автори сподіваються на розповсюдження видання для магістрантів, аспірантів та спеціалістів харчових підприємств.
Опис пропозиції:
В навчальному посібнику розглянуто науково-практичні основи реології харчових продуктів, залежність реологічних характеристик харчових матеріалів від технологічних параметрів процесів виробництва, використання їх під час розрахунку процесів і проектування харчового встаткування. Посібник призначено для підготовки фахівців і магістрів вищих навчальних закладів під час вивчення дисципліни «Реологія харчових виробництв», самостійної підготовки до занять, проведення розрахунково-практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів.
Інновації і переваги пропозиції:
Посібник може бути використаний для магістрів та аспірантів, самостійної підготовки до занять, проведення розрахунково-практичних занять, розв’язання контрольних завдань студентами-заочниками, виконання курсових і дипломних проектів для студентів різних спеціальностей.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Якість та безпека харчових продуктів; Освіта, навчання
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інше (не згадане в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Рекомендовано до друку вченою радою ХДУХТ, протокол № 10 від 29.05.14 р.
Тип потрібної співпраці:
Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Освітня установа, видавництво
Сфера діяльності партнера:
Освітні послуги, галузь машинобудування, видавницька діяльність
Задачі, що стоять перед партнером:
Використання навчального посібника для навчання студентів; видавництво
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.