русский english
Установка для концентрування (сушіння) харчових систем з використанням мікрохвильової вакуумної технології
2015-11-17
Активний до:
2016-11-17
Анотація пропозиції:
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження установки для концентрування (сушіння) харчових систем з використанням мікрохвильової вакуумної технології. Реалізація проекту дозволить розширити асортимент харчової продукції на основі рослинної сировини, згладити сезонність вживання вітамінних продуктів, знизити собівартість продукції.
Опис пропозиції:
Запропонована установка дозволяє скоротити тривалисть процесів концентрування та сушіння за рахунок перемішування сировини в процесі тепломасообмінної обробки, зменшення втрат біологічно активних речовин за рахунок забезпечення низькотемпературних режимів внаслідок вакуумування, а також конденсації водяної пари, що включає в себе леткі компоненти, які містяться в сировині.
Ефективність застосування розробленої установки для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування доводять збільшення продуктивності на 22…25% під час НВЧ-концентрування та 33…39% під час НВЧ-сушіння, зниження витрат енергії, відповідно, на 30 грн/т та 70 грн/т, сукупний річний економічний ефект у розмірі
10,5 тис. грн, що виникає внаслідок приросту обсягу реалізації та економії електроенергії, а також період окупності капітальних витрат до трьох місяців.
Продавець технології має досвід її апробації на виробничому підприємстві ПП «Сметанін», ПП «Голіаф», ТОВ «МС Холод».
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційною ідеєю запропонованої конструкції є розробка принципово нового НВЧ-апарату в умовах вакуумування та перемішування для концентрування та сушіння продукції на основі рослинної сировини, удосконалення способу виробництва харчової продукції та відповідного технологічного обладнання на основі застосування інноваційних аспектів інтенсифікації тепломасоперенесення при НВЧ-концентруванні та НВЧ-сушінні, скорочення тривалості процесів концентрування та сушіння, а також зменшення втрат біологічно активних речовин.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України 2014 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Принципово новий процес; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Підприємства з виробництва харчової продукції
Сфера діяльності партнера:
Машинобудування, харчова промисловість, ресторанне господарство
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво, машинобудування
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.